ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107
Αθήνα, Τ.Κ 11521
τηλ. 210 6461507

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Δευτέρα & Πέμπτη
19:00 - 23:00

Search
Close this search box.

Ερευνητικό Έργο

Περιεχόμενα

Ερευνητικό Έργο

  • Στο διάστημα 1983-1986 ασχολήθηκα με την διερεύνηση της πιθανής σχέσεως παλινδρομούντων παγκρεατικών ενζύμων στην χολή και χολολιθίασης. Η κλινικοεργαστηριακή αυτή έρευνα είχε σαν αποτέλεσμα την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
  • Στο διάστημα 1987-1988 συμμετείχα σε πειραματικές και κλινικοεργαστηριακές μελέτες της σχέσεως του Helicobacter pylori, της Γαστρίτιδος και του πεπτικού Ελκους. Οι μελέτες αυτές είχαν τους εξής στόχους:

Α.        Απομόνωση και καλλιέργεια  του Helicobacter pylori από τους ασθενείς και ανάπτυξις νέων, πλέον αποτελεσματικών μεθόδων καλλιέργειας του μικροβίου.

Β.        Βελτίωσις των υπαρχουσών μέχρι τότε μεθόδων διαγνώσεως της λοιμώξεως από Helicobacter pylori (ιστολογικής, καλλιέργειας, test ουρεάσης) με σκοπό την αύξηση της ειδικότητας και ευαισθησίας των μεθόδων.

Γ.         Ανάπτυξις καινούργιας μεθόδου διαγνώσεως της λοιμώξεως από Helicobacter pylori, “The Middlesex Hospital CP-test”.

Δ.        Διερεύνησις της πιθανής εστίας μολύνσεως των ανθρώπων από το Helicobacter pylori.

  1. Σχεδιασμός και δοκιμή πολλών θεραπευτικών σχημάτων για την αποτελεσματικότερη θεραπεία της λοιμώξεως από Helicobacter pylori.

ΣΤ.      Ανάπτυξις μεθόδων μετρήσεως αντισωμάτων στον ορό ασθενών έναντι του Helicobacter pylori, ως επίσης και μεθόδων παραγωγής αντιγόνου από καλλιεργηθέντα μικρόβια που απομονώθηκαν από ασθενείς της κλινικής.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα συμμετείχα στην σχεδίαση και εκτέλεση των παρακάτω κλινικών μελετών:

Α.        Έλεγχος απώτερων  αποτελεσμάτων χολοπεπτικών αναστομώσεων σε ασθενείς με καλοήθεις παθήσεις των χοληφόρων και του παγκρέατος.

Β.        Συγκριτική προοπτική μελέτη της ενδοσκοπικής παροχετεύσεως του αποφρακτικού ικτέρου που οφείλεται σε καρκίνο της κεφαλής του παγκρέατος και της χειρουργικής παροχετεύσεως.

Γ.         Μελέτη της  ενδοσκοπικής παροχετεύσεως αποφρακτικού ικτέρου οφειλόμενου σε κακοήθη νεοπλάσματα εντοπιζόμενα στις πύλες του ήπατος ή τα ενδοηπατικά χοληφόρα.

Δ.        Σχεδιασμός, τελειοποίησις  και ανακοίνωσις των αποτελεσμάτων της συνδυασμένης διαδερμικής διηπατικής και ενδοσκοπικής μεθόδου (PTBD) για την παροχέτευση του αποφρακτικού ικτέρου  επί αποτυχίας της ενδοσκοπικής μεθόδου.

Ε.         Μελέτη της οξύτητας (PH-μετρία) και των πιέσεων (Μανομετρία) του οισοφάγου σε φυσιολογικούς εθελοντές και σε ασθενείς πάσχοντες από νόσους του συνδετικού ιστού ή ασθενείς με στηθαγχικού τύπου ενοχλήματα αλλά φυσιολογική στεφανιογραφική μελέτη.

ΣΤ.      Μελέτη προσβολής του χοληφόρου συστήματος από ευκαιριακές λοιμώξεις σε ασθενείς πάσχοντες από AIDS.

Ζ.         Σχεδιασμός και  ανάπτυξις της διαδερμικής ηλεκτρο-υδραυλικής λιθοτριψίας λίθων χοληδόχου κύστεως.

  • Κατά το χρονικό διάστημα 1989-1999 κύρια ερευνητική αποσχόλησις είναι:

Α.        Μελέτη της φαρμακοκινητικής των αντιβιοτικών στην χολή ασθενών με αποφρακτικό ίκτερο. Η μελέτη αυτή γίνεται σε συνεργασία με την Παθολογική κλινική του Ιπποκράτειου (Δ/τής Καθ. Γ. Καρβουτζής) και το Εργαστήριο Λοιμώξεων “Γ. Δαϊκος” του Λαϊκού Νοσοκομείου (Δ/τρια Αν. Καθ. Ε. Γιαμαρέλου).

Β.        Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας ενδοσκοπικής παροχετεύσεως του κακοήθους αποφρακτικού ικτέρου με την χρήση πλαστικών ενδοπροσθέσεων 10 Fr τύπου Amsterdam σε σύγκριση με τις μεταλλικές ενδοπροσθέσεις μεταβαλλόμενης διαμέτρου τύπου  Wallstent 30 Fr.

Γ.         Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητος της χειρουργικής θεραπείας ασθενών πασχόντων από λιθίαση του χοληδόχου πόρου και της χοληδόχου κύστεως με την συνδυασμένη ενδοσκοπική θεραπεία της λιθιάσεως του χοληδόχου πόρου και την χειρουργική ή λαπαροσκοπική αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως.     

Δ.        Σχεδίασις και κλινική εφαρμογή ενδοσκοπικής μεθόδου αντιμετωπίσεως μετεγχειρητικών εξωτερικών χοληφόρων συριγγίων μετά από χειρουργική θεραπεία εχινοκόκκου ήπατος.

  • Κατά το χρονικό διάστημα 1999-2014 κυρία ερευνητική απασχόληση είναι:

            Α.        Πειραματική ερευνητική μελέτη για την χρήση ιστικής κόλλας στην διενέργεια παγκρεατονηστιδικών αναστομώσεων χωρίς την χρήση ραμμάτων μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή.

Β.        Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής και της τεχνικής της Needle-knife EST και καθιέρωση κανόνων εφαρμογής των δύο μεθόδων.

Γ.         Ενδοσκοπική διαγαστρική λαπαροσκόπηση και διερεύνηση δυνατότητας θεραπευτικών χειρουργικών επεμβάσεων (ΝΟΤΕS). (Ν-19/16.06.05).

            Χρηματοδοτούμενη μελέτη από τον ΕΛΚΕ (κωδικός προγράμματος 70/4/9125)

Δ.        Η χορήγηση ινδομεθακίνης αμέσως μετά την ERCP περιορίζει το ποσοστό ανάπτυξης οξείας παγκρεατίτιδας (Ν-49/20.12.05).

Ε.         Μελέτη των κυτταρολογικών αλλοιώσεων του χοληφόρου δένδρου μετά από ενδοσκοπική σφικτηροτομή.

ΣΤ.      Μελέτη των μικροβιακών πληθυσμών που αποικίζουν τις ενδοπροσθέσεις των χοληφόρων που τοποθετήθηκαν ενδοσκοπικά σε ασθενείς με κακοήθεις και καλοήθεις παθήσεις.

Ζ.         Εκτίμηση του επιπέδου συγκέντρωσης των νεοπλασματικών δεικτών στη χολή και το παγκρεατικό υγρό στην πρώιμη διάγνωση των κακοήθων νεοπλασμάτων χοληφόρων και παγκρέατος.

Η.        Εφαρμογή τεχνικών NOTES σε πειραματόζωα. Περιγραφή για πρώτη φορά παγκόσμια και δημοσίευση πρωτότυπης τεχνικής σύγκλεισης της γαστροτομής με την χρήση ενδοσκοπικών βρόχων.

ΣΤ.      Καταστολή κατά την διάρκεια ενδοσκοπήσεων με την χορήγηση ή μη οποιοειδών. Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη.