ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107
Αθήνα, Τ.Κ 11521
τηλ. 210 6461507

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Δευτέρα & Πέμπτη
19:00 - 23:00

Search
Close this search box.

Ρομποτική Χειρουργική

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ρομποτική Χειρουργική

Τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκαν από την ανάπτυξη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Μετά από τους αρχικούς δισταγμούς η μέθοδος επεκράτησε και σταδιακά πολλές χειρουργικές επεμβάσεις ανοικτής χειρουργικής πέρασαν στο πεδίο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκαν από την ανάπτυξη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Μετά από τους αρχικούς δισταγμούς η μέθοδος επεκράτησε και σταδιακά πολλές χειρουργικές επεμβάσεις ανοικτής χειρουργικής πέρασαν στο πεδίο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.
Επίσης το τέλος του 20ου αιώνα και οι αρχές του 21ου χαρακτηρίστηκαν από την ραγδαία εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ρομποτικών μηχανισμών. Ηταν θέμα χρόνου οι υπολογιστές και οι ρομποτικοί μηχανισμοί να συνεργαστούν με την λαπαροσκοπική μέθοδο και να αναπτυχθεί ο πρώτος ρομποτικός μηχανισμός που σε συνδυασμό με τα λαπαροσκοπικά εργαλεία προσδίδει νέες δυνατότητες στους εξειδικευμένους χειρουργούς.

Το πρώτο ρομπότ, που είναι ήδη διαθέσιμο και χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, δεν είναι αυτόνομο μηχάνημα ικανό να προγραμματίζεται και να εκτελεί μόνο του επεμβάσεις αλλά ένας μηχανισμός που παρεμβάλλεται μεταξύ του χειρουργού και των εργαλείων και επεξεργάζεται και ελέγχει τις εντολές του χειρουργού πριν αυτές φτάσουν στα χειρουργικά εργαλεία. Η διαδικασία αυτή παρέχει την δυνατότητα εκπληκτικού ελέγχου και ακρίβειας των εργαλείων στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις.


Πως γίνεται μία ρομποτική επέμβαση

Το σημερινό ρομποτικό σύστημα αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα. Το ένα είναι οι ρομποτικοί βραχίονες που συνδέονται με τον ασθενή και το άλλο είναι αυτό που διαθέτει τον υπολογιστή που επεξεργάζεται τα δεδομένα, τα χειριστήρια και την οθόνη και στο οποίο κάθεται ο χειρουργός και εκτελεί την επέμβαση. Το σύστημα διαθέτει ψηφιακή κάμερα υψηλής ανάλυσης που παρέχει τρισδιάστατη εικόνα σε μεγέθυνση και βοηθάει τον χειρουργό για την εκτέλεση της επέμβασης προς όφελος των ασθενών. Οι εντολές του ιατρού μεταφέρονται ψηφιακά με απόλυτη ακρίβεια σε αρθρωτά εργαλεία τα οποία εκτελούν την επέμβαση με ακρίβεια και λεπτομέρεια σε δύσκολα σημεία που δεν είναι προσβάσιμα εύκολα με τεχνικές ανοικτής ή λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Η ρομποτική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά στις περισσότερες επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής, ιδιαίτερα σε αυτές που εκτελούνται σήμερα λαπαροσκοπικά. Επί πλέον εφαρμόζεται στην θωρακοχειρουργική, καρδιοχειρουργική, ουρολογία, γυναικολογία, κλπ.
Είναι μέθοδος που εξελίσσεται και αναμένονται ραγδαίες βελτιώσεις. Μέχρι σήμερα υπάρχει σε χρήση το ρομπότ DaVinci αλλά πολύ σύντομα θα εμφανιστούν στην αγορά και άλλα ρομποτικά συστήματα με περισσότερες ίσως δυνατότητες και οικονομικότερα, έτσι ώστε στα επόμενα χρόνια οι επεμβάσεις γενικής χειρουργικής να γίνονται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Το μειονέκτημα του αυξημένου κόστους των ρομποτικών χειρουργείων εξισορροπείται μερικώς από την μείωση των επιπλοκών και της διάρκειας νοσηλείας των ασθενών.


Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής είναι πολλά, όπως:

– Πρόκειται για ελάχιστα τραυματική μέθοδο λόγω της παρεμβολής των υπολογιστών μεταξύ του ιατρού και των χειρουργικών εργαλείων

– Μειώνει την πιθανότητα των εγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών

– Μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο και την ανάγκη για αναλγητικά φάρμακα

– Η ανάρρωση είναι ταχεία και ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο μικρός

– Μπορεί να δώσει λύση σε επεμβάσεις που είναι δύσκολο ή αδύνατο να γίνουν με λαπαροσκοπικές μεθόδους

– Εχει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα

– Παρέχει τρισδιάτατη και σταθερή εικόνα σε μεγέθυνση επιτρέποντας στον χειρουργό να εκτελεί κινήσεις με απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα. Η αστάθεια ή το ενδεχόμενο φυσιολογικό τρέμουλο των χεριών του χειρουργού αποσβήνονται από τον υπολογιστή

– Παρέχει στον χειρουργό άνεση κατά την διάρκεια της επέμβασης και λιγότερη κούραση. Στην ρομποτική χειρουργική ο ιατρός είναι καθισμένος μπροστά σε μία κονσόλα με τα χειριστήρια και την οθόνη έχοντας σχεδιάσει προσεκτικά την επέμβαση και με δυνατότητα ανάκλησης και επανάληψης των διαγνωστικών εξετάσεων για την ασφαλέστερη και καλύτερη διεκπεραίωση της επέμβασης. Μειώνεται ο κάματος της χειρουργικής ομάδας και αυξάνεται η δυνατότητα εκτέλεσης πολύωρων επεμβάσεων με ακρίβεια και ασφάλεια.