ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107
Αθήνα, Τ.Κ 11521
τηλ. 210 6461507

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Δευτέρα & Πέμπτη
19:00 - 23:00

Search
Close this search box.

Ερευνητικό - Συγγραφικό Έργο

Περιεχόμενα

Ερευνητικό - Συγγραφικό Έργο

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά του SCI

Σύνολο δημοσιεύσεων                                  60

 

Θεματική κατανομή

Χειρουργική                                             21

Λαπαροσκοπική Χειρουργική                    3

Ενδοσκοπική Χειρουργική                       26

Διαγνωστική Ενδοσκόπηση                       7

Παθολογία                                                  3

Είδος δημοσίευσης

Πειραματική εργασία                                 3

Κλινική μελέτη                                         29

Κλινικοεργαστηριακές μελέτες                  8

Περιγραφή περιπτώσεων                          11

Ανασκοπήσεις                                            4

Επιστολές προς τον εκδότη                        2

Αλλου τύπου                                               2

Σειρά υποψηφίου μεταξύ των συγγραφέων

1ος σε:                                  7        12%

2ος σε:                                  9        15%

Τελευταίος σε:                  13        22%

Άλλη θέση σε:                  31        51%

Συντελεστής απήχησης           JCR 2013

Συνολικός:                        182.799

Μέσος όρος:                     3.730

Βιβλιογραφικές αναφορές

Από SCI expanded:    980                  (25.09.2014)

Scopus (*)                  846                  (25.09.2014)

Sholar Google:            1388                (25.09.2014)

Αυτοαναφορές:           20

(*) Η βάση δεδομένων Scopus δεν έχει πλήρεις ενημερώσεις για άρθρα που έχουν δημοσιευτεί πριν από το 1996.

 

Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών:  

 

SCI                                         1047

 

   Από πλήρεις δημοσιεύσεις SCI                   980

   Από πλήρεις δημοσιεύσεις εκτός SCI             3

   Από περιλήψεις σε περιοδικά SCI                63

   Από περιλήψεις σε περιοδικά εκτός SCI        1

   h-index           14

 

Scopus                                   846

  

h-index           14

 

 

Sholar Google                       1443

 

               h-index           18                   

               i10-index        28

 

Μετά το 2009                568     

h-index           13

i10-index        28

Κατάλογος Πλήρων Ξενόγλωσσων Δημοσιεύσεων σε Περιοδικά του SCI

 1. A.A. Polydorou, J.F. Dowsett, D. Vaira, P.R. Salmon, P.B. Cotton, R.C.G. Russell.

Εndoscopic Therapy of the Sump Syndrome.   

Endoscopy, 1989; 21:126-130.

Citations                            SCI=16            Scopus =7        SG=19            

Impact Factor                    5.196

 1. A. Polydorou, E.M. Chisholm, A.A. Romanos, J.F. Dowsett, P.B. Cotton, A.R.W. Hatfield, R.C.G. Russell.

A Comparison of Right Versus Left Hepatic Duct Endoprosthesis Insertion in Malignant Hilar Biliary Obstruction.

Endoscopy 1989; 21:266-271.

Citations                            SCI=70            Scopus=77      SG=100

Impact Factor                    5.196

 1. A. Polydorou, S.R. Cairns, J.F. Dowsett, A.R.W. Hatfield, P.R. Salmon, P.B.

Cotton, R.C.G. Russell.

Palliation of Proximal Malignant Biliary Obstruction by Endoscopic Endoprosthesis Insertion.

Gut, 1991; 32:685-689.

Citations                            SCI=167          Scopus=177                SG=229

Impact Factor                    13.319

 1. Vagianos, A. Polydorou, C. Vagenas, D. Dougenis, J. Androulakis.

Combined Endoscopic and Surgical Treatment of Complicated Hepatic Hydatidosis.

Endoscopy, 1994; 26(4):367-367.

Citations                            SCI=7              Scopus=7                    SG=6

Impact Factor                    5.196

 1. Α.Α. Polydorou, E.M. Chisholm.

Management of Sump Syndrome After Choledocho-duodenostomy

Gastrointestinal Endoscopy, 1989; 35, 4:355.

Citations                            SCI=2              Scopus=2                    SG=4

Impact Factor                    4.900

 1. Peveretos, A.A. Polydorou, P. Persidou-Golematis, B. Golematis.

The Role of Pancreatic Enzymes in the Pathogenesis of Cholelithiasis.

The Mount Sinai Journal of Medicine, 1988; 55, 5:369-373.

Citations                            SCI=5              Scopus=5                    SG=5

Impact Factor                    1.563

 1. F. Dowsett, A.A. Polydorou, D. Vaira, L.M. D’Anna, M. Ashraf, J. Croker,

P.R. Salmon, R.C.G. Russell, A.R.W. Hatfield.

Needle Knife Papillotomy : How Safe and How Effective?

Gut, 1990; 31:905-908.

Citations                            SCI=69            Scopus=62                  SG=94

Impact Factor                    13.319

 1. Peveretos, E. Krespis, A.A. Polydorou, B. Golematis.

Incontinence Anale Idiopathique. Cure Chirurgicale.

Journal de Chirurgie, [AFC] (Paris), 1987, 124, n° 6-7, p. 399-402.

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=1

Impact Factor        0.509  

 1. F. Dowsett, D. Vaira, A.A. Polydorou, R.C.G. Russell, P.R. Salmon.

Interventional Endoscopy in the Pancreatobiliary Tree.

The American Journal of Gastroenterology, 1988; 83, 12:1328-1336.

Citations                            SCI=23            Scopus=9                    SG=27

Impact Factor                    9.213

 1. Toubanakis, D. Eustathiou, A. Polydorou.

Εxperimental Duodenectomy in Dogs Preserving the Sphincter of Oddi and the Outlets of the Pancreatic Ducts.

The Mount Sinai Journal of Medicine, 1987; 54, 5:389-392.

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor                    1.563

 1. Vaira, J. Holton, S.R. Cairns, A.A. Polydorou, M. Falzon, J.F. Dowsett, P.R.

Salmon.

Urease Test for Campylobacter Pylori : Care in Interpretation.

Journal of Clinical Pathology 1988; 41, 7:812-813.

Citations                            SCI=44            Scopus=20                  SG=55

Impact Factor                    2.551

 1. Vaira, J. Holton, S.R. Cairns, M. Falzon, A.A. Polydorou, J.F. Dowsett, P.R.

Salmon.

Antibody Titres to Campylobacter Pylori After Treatment for Gastritis.

British Medical Journal, 1988; 297:397-398.

Citations                            SCI=69            Scopus=15                  SG=73

Impact Factor                    16.378

 1. F. Dowsett, D. Vaira, A.R.W. Hatfield, S.R. Cairns, A.A. Polydorou, R. Frost,

J.R. Croker, P.B. Cotton, R.C.G. Russell, R.R. Mason.

Endoscopic Biliary Therapy Using the Combined Percutaneous and Endoscopic Techniques.

Gastroenterology, 1989; 96:1180-1186.

Citations                            SCI=172          Scopus=145                SG=202

Impact Factor                    13.926

 1. F. Dowsett, R. Miller, R. Davidson, D. Vaira, A.A. Polydorou, S.R. Cairns,

I.V.D. Weller.

Sclerosing Cholangitis in Acquired Immunodeficiency Syndrome. Case reports and review of the literature.

Scandinavian Journal of Gastroenterology 1988;23:1267-1274.

Citations                            SCI=52            Scopus=20                  SG=52

Impact Factor                    2.329

 1. Vaira, J.F. Dowsett, A.R.W. Hatfield, S.R. Cairns, A.A. Polydorou, P.B.

Cotton, P.R. Salmon, R.C.G. Russell.

Is Duodenal Diverticulum a Risk Factor for Sphincterotomy?

Gut, 1989;30:939-942.

Citations                            SCI=60            Scopus=46                  SG=90

Impact Factor                    13.319

 1. F. Dowsett, S.R. Cairns, D. Vaira, A.A. Polydorou, A.R.W. Hatfield, R.C.G.

Russell.

Endoscopic Endoprosthesis Insertion Following Failure of Cholecystojejunostomy in Pancreatic Carcinoma.

British Journal of Surgery, 1989;76:454-456.

Citations                            SCI=6              Scopus=6                    SG=12

Impact Factor                    5.210

 1. Vaira, J. Holton, M. Falzon, S.R. Cairns, J.F. Dowsett, A.A. Polydorou, P.R.

Salmon.

Investigation of Campylobacter Pylori Associated Gastritis by Histology, Culture, Urease tests, Brushing and Antibody Levels.

Italian Journal of Gastroenterology, 1988; 20: -304.

Citations                            SCI=12            Scopus=3                    SG=12

Impact Factor                   1.594   

 1. Bonatsos, E. Leandros, A. Polydorou, A. Romanos, N. Dourakis, C. Birbas,
 2. Golematis.

ERCP in Association with Laparoscopic Cholecystectomy. A Strategy to Minimize the Number of Unnecessary ERCPs.

Surgical Endoscopy, 1996; 10:37-40

Citations                            SCI=26            Scopus=27                  SG=35

Impact Factor                    3.313

 1. P. Kostopoulos, M.I. Zissis, A.A. Polydorou, P.P. Premchand, M.T.

Hendrickse, C.J. Shorrock, P.E.T. Isaacs.        

Are Metal Stents Effective for Palliation of Malignant Dysphagia and Fistulas?

Digestive and Liver Disease 2003; 35:275-282.

Citations                            SCI=7              Scopus=7                    SG=12

Impact Factor                    2.889

 1. G. Skroubis, C. Vagianos, A. Polydorou, E. Tzorakoleftherakis, J.

Androulakis.

Significance of Bile Leaks Complicating Conservative Surgery for Liver.

World Journal of Surgery, 2002; 26(6):704-708

Citations                            SCI=16            Scopus=25                  SG=35

Impact Factor                    2.348

 1. Katsarelias, A. Polydorou, A. Tsaroucha, E. Paulakis, G. Dedemadi, L.

Pistiolis, N. Karakostas, A. Kondi-Paphiti, E. Mallas.

Endoloop Application as an Alternative Method for Gastrotomy Closure in Experimental Transgastric Surgery.

Surg Endosc 2007; 21(10):1862-1865

Citations                            SCI=24            Scopus=26                  SG=35

Impact Factor                    3.313

 1. Patrinou, D. Dougenis, N. Kritikos, A. Polydorou, C. Vagianos

Treatment of Postoperative Bronchobiliary Fistula by Nasobiliary Drainage.

Surgical Endoscopy, 2001; 15, 7:758

Citations                            SCI=15            Scopus=21                  SG=28

Impact Factor                    3.313

 1. Polymeneas, A. Polydorou, T. Theodosopoulos

How Safe is the Hasson Cannula?

Surgical Endoscopy 2000; 14(12):1190-1190

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=0  

Impact Factor                    3.313

 1. Vassiliou, N. Arkadopoulos, T. Theodosopoulos, G. Fragulidis, A. Marinis,
 2. Kondi-Paphiti, L. Samanides, A. Polydorou, C. Gennatas, D. Voros, V. Smyrniotis.

Surgical Approaches of Resectable Synchronous Colorectal Liver Metastases: Timing Considerations.

World J Gastroenterol, 2007 March 7; 13(9): 1431-1434    

Citations                            SCI=30            Scopus=31                  SG=43

Impact Factor                    2.433

 1. P. Fragulidis, N. Arkadopoulos, I. Vassiliou, A. Marinis, T. Theodosopoulos, V. Stafyla, M. Kyriazi, K. Karapanos, N. Dafnios, A. Polydorou, D. Voros, V. Smyrniotis.

Pancreatic Leakage After Pancreaticoduodenectomy: The Impact of the Isolated Jejunal Looplength and Anastomosis Technique of the Pancreatic Stump.

Pancreas 2009; 38 (7):e177-182

Citations                            SCI=9              Scopus=10                  SG=21

Impact Factor                    3.008

 1. Fragulidis, A. Marinis, A. Polydorou, C. Konstantinidis, G. Anastasopoulos, J. Contis, D. Voros, V. Smyrniotis.

Managing Injuries of Hepatic Duct Confluence Variants After Major Hepatobiliary Surgery: An Algorithmic Approach.

World J Gastroenterol 2008; 14(19):3049-3053

Citations                            SCI=2              Scopus=5                    SG=10

Impact Factor                    2.433

 1. D.K. Iakovidis, S. Tsevas, A. Polydorou

Reduction of Capsule Endoscopy Reading Times by Unsupervised Image Mining.

Comput Med Imaging Graph. 2010 Sep;34(6):471-478. doi: 10.1016/j.compmedimag.2009.11.005. Epub 2009 Dec6.

Citations                            SCI=14            Scopus=24                  SG=41

Impact Factor                    1.496

 1. Dafnios, G. Anastasopoulos, A. Marinis, A. Polydorou, G. Giokas, G. Fragulidis, P. Athanasopoulos, T. Theodosopoulos.

Esophagopericardial Fistula as a Rare Complication After Total Gastrectomy for Cancer.

World J Surg Oncology 2009;7:58

Citations                            SCI=4              Scopus=5                    SG=5

Impact Factor                    1.200

 1. V.Smyrniotis, N.Arkadopoulos, K.Theodoraki, D.Voros, I.Vassiliou, A. Polydorou, N. Dafnios, E.Gamaletsos, K. Daniilidou, D. Kannas.

Association Between Biliary Complications and Technique of Hilar Division (Extrahepatic vs. Intrahepatic) in Major Liver Resections

World Journal of Surgical Oncology 2006, 4:59-66.

Citations                            SCI=3              Scopus=4                    SG=9

Impact Factor                    1.200

 1. P. Fragoulidis, P.G. Athanosopoulos, A. Melemeni, K.D. Chondrogiannis, K. Nastos, V. Koutoulidis, A. Polydorou.

Pylorous-Preserving Pancreaticoduodenectomy after Transhiatal Esophagectomy Sparing the Right Gastroepiploic Vessels and Gastric Tube: Case Report.

J Gastrointest Surg. 2011 Feb;15(2):367-70

Citations                            SCI=2              Scopus=3                    SG=3

Impact Factor                    2.391

 1. Karakatsanis A., Vezakis A., Fragulidis G., Staikou C., Carvounis E.E., Polydorou A.

Obstructive Jaundice Due to Ampullary Metastasis of Renal Cell Carcinoma.

World J Surg Oncol. 2013 Oct 7;11:262.

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor                    1.200

 1. Pipili C., Polydorou A., Pantelias K., Korfiatis P., Nikolakopoulos F., Grapsa E.

Improvement of Hepatic Encephalopathy by Application of Peritoneal Dialysis in a Patient with Non-end-stage Renal Disease.

Perit Dial Int. 2013 Mar-Apr;33(2):213-6. doi: 10.3747/pdi.2011.00271.

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=3

Impact Factor                    2.199

 1. Fragulidis G.P., Chondrogiannis K., Vezakis A., Melemeni A., Kondi-Pafiti A., Primetis E., Polydorou A., Voros D.C.

Νeuroendocrine Differentiation in Embryonal Type Hepatoblastoma.

Hepatol Res. 2013 Mar;43(3):320-6. doi: 10.1111/j.1872-034X.2012.01070.x.

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=1

Impact Factor                    2.218

 1. Limouris G.S., Karfis I., Chatzioannou A., Paphiti M.I., Lyra M., Gennatas K., Nikou G., Voros D., Pragulidis G.P., Polydorou A., Gouliamos A.

Super-selective Hepatic Arterial Infusions as Established Technique (‘ARETAIEION’ Protocol) of [177Lu]DOTA-TATE in Inoperable Neuroendocrine Liver Metastases of Gastro-entero-pancreatic (GEP) Tumors.

Q J Nucl Med Mol Imaging. 2012 Dec; 56(6):551-8.

Citations                            SCI=1              Scopus=1                    SG=1

Impact Factor                    1.724

 1. Gogou P.V., Polydorou A., Papacharalampous X.N., Kondi-Paphiti A., Balafouta M.J., Gennatas C.S., Kouvaris J.R.

Femoral Muscle Metastasis from Gastric Carcinoma.

Turk J Gastroenterol. 2012;23(5):611-2.

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor                    0.470

 1. Polydorou A., Karapanos K., Vezakis A., Melemeni A., Koutoulidis V., Polymeneas G., Fragulidis G.

A Multimodal Approach to Acute Biliary Pancreatitis During Pregnancy: a Case Series.

Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Oct;22(5):429-32. doi: 10.1097/SLE.0b013e31825e38bb.

Citations                            SCI=5              Scopus=4                    SG=7

Impact Factor                    0.938

 1. Vezakis A, Dellaportas D, Polymeneas G, Tasoulis MK, Chondrogiannis C, Melemeni A, Polydorou A, Fragulidis GP.

Two cases of primary splenic hydatid cyst in Greece.

Korean J Parasitol. 2012 Jun;50(2):147-50. doi: 10.3347/kjp.2012.50.2.147. Epub 2012 May 24.

Citations                            SCI=0              Scopus=3                    SG=6

Impact Factor                    0.965

 1. Kalaitzis J, Vezakis A, Fragulidis G, Anagnostopoulou I, Rizos S, Papalambros E, Polydorou A.

Effects of endoscopic sphincterotomy on biliary epithelium: a case-control study.

World J Gastroenterol. 2012 Feb 28;18(8):794-9. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.794.

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor                    2.433

 1. Dellaportas D, Vezakis A, Fragulidis G, Tasoulis M, Karamitopoulou E, Polydorou A.

Gastrosplenic fistula secondary to lymphoma, manifesting as upper gastrointestinal bleeding.

Endoscopy. 2011; 43 Suppl 2 UCTN:E395. doi: 10.1055/s-0030-1256935. Epub 2012 Jan 24.

Citations                           SCI=2              Scopus=2                    SG=3

         Impact Factor                   5.196

 1. Voros D, Polydorou A, Polymeneas G, Vassiliou I, Melemeni A, Chondrogiannis K, Arapoglou V, Fragulidis GP.

Long-term results with the modified Sugiura procedure for the management of variceal bleeding: standing the test of time in the treatment of bleeding esophageal varices.

World J Surg. 2012 Mar;36(3):659-66. doi: 10.1007/s00268-011-1418-7.

Citations                            SCI=6              Scopus=5                    SG=12

Impact Factor                    2.348

 1. Vezakis A1, Fragulidis G, Nastos C, Yiallourou A, Polydorou A, Voros D.

Closure of a persistent sphincterotomy-related duodenal perforation by placement of a covered self-expandable metallic biliary stent.

World J Gastroenterol. 2011 Oct 28;17(40):4539-41. doi: 10.3748/wjg.v17.i40.4539.

Citations                            SCI=3              Scopus=8                    SG=16

Impact Factor                    2.433

 1. Polydorou A., Vezakis A., Fragulidis G., Katsarelias D., Vagianos C., Polymeneas G.

A Tailored Approach to the Management of Perforations Following Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography and Sphincterotomy.

J Gastrointest Surg. 2011 Dec;15(12):2211-7. doi: 10.1007/s11605-011-1723-3. Epub 2011 Oct 18.

Citations                            SCI=2              Scopus=4                    SG=8

Impact Factor                    2.391

 1. Zellos A., Lykopoulou L., Polydorou A., Tanou K., Jirsa M., Roma E., Knisely A.S.

Nasobiliary Drainage in an Episode of Intrahepatic Cholestasis in a Child with Mild ABCB11 Disease.

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 Jul;55(1):88-90. doi:

10.1097/MPG.0b013e31822f2bda.

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=1

Impact Factor                    2.873

 1. Fragulidis G.P., Chondrogiannis K.D., Karakatsanis A., Lykoudis P.M., Melemeni A., Polydorou A., Voros D.

Cystoid Gossypiboma of the Liver 15 Years After Cholecystectomy.

Am Surg. 2011 Jan;77(1):E17-8.

Citations                            SCI=1              Scopus=1                    SG=1

Impact Factor                    0.92

 1. Dellaportas D., Tympa A., Nastos C., Psychogiou V., Karakatsanis A., Polydorou A., Fragulidis G., Vassiliou I., Smyrniotis V.

An Ongoing Dispute in the Management of Severe Pancreatic Fistula: Pancreatospleenectomy or Not?

World J Gastrointest Surg. 2010 Nov 27;2(11):381-4. doi: 10.4240/wjgs.v2.i11.381.

Citations                           SCI=2              Scopus=0                    SG=3

Impact Factor                  

 1. D. Voros, D. Katsarelias, G. Polymeneas, A. Polydorou, L. Pistiolis, A. Kalovidouris, A. Gouliamos.

Treatment of Hydatid Liver Disease

Surgical Infections, 2007;8(6): 621-628

Citations                            SCI=12            Scopus=12                  SG=36

Impact Factor                    1.721

 1. Vagianos, A. Polydorou, T. Karatzas, C. Vagenas, M. Stavropoulos, J. Androulakis.

Successful Treatment of Postoperative External Biliary  Fistula by Selective Nasobiliary Drainage.

HPB Surgery, 1992;6:115-124.

                  Ιnvited Commentaries :    K. Huibregste,             Amsterdam

 1.                                     Warshaw                Boston

                                                           J.E.J. Krige                 Cape Town

Citations                            SCI=15            Scopus=14                  SG=16

Impact Factor                    2.050

 1. K. Iakovidis, S. Tsevas, D. Maroulis, A. Polydorou.

Unsupervised Summarization of Capsule Endoscopy Video


Intelligent Systems, 2008. IS ‘08. 4th International IEEE Conference
Volume 1,  6-8 Sept. 2008 Page(s):
(3)15 – 20
Digital Object Identifier 10.1109/IS.2008.4670414

Citations                            SCI=4              Scopus=3                    SG=17

Impact Factor                    1.93    

 1. A. Marinis, G. Stefanidis, A. Tsaroucha, N. Karakostas, E. Anastasiadou, A. Polydorou.

Endoluminal Fundoplication for the Treatment of GERD: A Preliminary Report of a New Transoral Approach.

Annals of Gastroenterology 2008;21(2):109-113

Citations                           SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor

 1. Α.Α. Polydorou, M.I. Zissis.

Comparison Between Endoscopic and Surgical Intervention in Acute Pancreatitis and Pancreatic Cancer.

Αnnals of Gastroenterology 2000;13, 1:20-24.

Citations                           SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor

 1. Α. Vezakis, Polydorou.

The Role of Early ERCP and Sphincterotomy in the Management of Acute Biliary Pancreatitis.

Hellenic Journal of Gastroenterology, 1996;9, 4:302-305.

Citations                           SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor

 1. Vezakis, K. Sykiotis, D. Babalis, I. Saritzoglou, A. Polydorou, P.

Peveretos.         

Endoscopic Treatment of Patients with “Difficult” Common Bile Duct Stones.

Hellenic Journal of Gastroenterology, 1996;9, 2:155-159.

Citations                           SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor

 1. Mallas, M. Zissis, N. Vaos, L. Samanidis, A. Polydorou, S. Trakadas, J.

Papadimitriou.

Retroperitoneum with Pneumoperitoneum after Rectal Perforation Resulting from Endoscopic Polypectomy. A Case Report.

Annals of Gastroenterology, 2002;15 (1)78-81.

Citations                           SCI=0              Scopus=0                   SG=0

Impact Factor

 1. Gennatas, E. Mallas, L. Samanidis, A. Polydorou, G. Karamanolis, D. Voros, V. Komporozos.

Capecitabine and Oxaliplatin as second line Chemotherapy in Patients with Advanced Colorectal Carcinoma.

International Proceedings, 9th Biennial Congress of the European Council of Coloproctology (ECCP).

May 31 – June 4, 2003, pages 217-221.

Citations                           SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor

 1. Vaira, J. Holton, M. Falzon, C. D’Anastasio, J.F. Dowsett, A.A. 

Polydorou, P.R.  Salmon.

The Role of Various Urease Testings in the Diagnosis of Campylobacter Pylori (CP) Associated Gastritis.

Atti XXVI Congresso Nationale della Societa Italiana di Gastroenterologia, 1988:189-192.

Citations                           SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor

 1. Vaira, J. Holton, S.R. Cairns, M. Falzon, A.A. Polydorou, J.F. Dowsett, P.R.

Salmon.

Titoli Anticoprorali Nei Confrodi del Campylobacter Pylori Dopo Trattamento per Gastrite.

British Medical Journal (Editione Italiana) 1988;9, 43:374-375.

Citations                           SCI=1              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor

 1. Vezakis A ., Koutoulidis V., Fragulidis G., Polymeneas G., Polydorou A.

Complete Traumatic Main Pancreatic Duct Disruption Treated Endoscopically: A Case Report.

J Med Case Rep. 2014 May 31;8(1):173. [Epub ahead of print]

Citations                           SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor

 1. Fragulidis G., Derpapas M., Vezakis A., Melemeni A., Theodoraki K., Limouris G., Polydorou A.

Non-functionig Pancreatic Endocrine Tumors: Eleven Year Experience in a Single Institute.

JBUON 2014; 19(2):449-452

Citations                            SCI=0              Scopus=0                    SG=0

Impact Factor                    0.706

 1. Basioukas P, Vezakis A, Zarkotou O, Fragulidis G, Themeli-Digalaki K, Rizos S,
  Polydorou A.

      Isolated microorganisms in plastic biliary stents placed for benign and malignant diseases.

      Annals of Gastroenterology, August 18,2014, Early View

               Citations                           SCI=0              Scopus=0                    SG=0

               Impact Factor

 1. Fassoulaki A, Iatrelli I, Vezakis A, Polydorou A.

Deep sedation in endoscopic cholangiopancreatography with or without pre- or intra- procedural opioids. A randomized controlled trial.

European Journal of Anaesthesiology, 2014, In Press

Impact Factor                   2.792

Κεφάλαια σε ξενόγλωσσα συγγράμματα και πρακτικά συνεδρίων

 1. GPFragulidis, AA Polydorou, DC Voros.

Cholangitis

Liver and Biliary Tract Surgery. Embryological anatomy to 3D-imaging and transplant innovations.

Editors : C Karaliotas, CE Broelsch, NA Habib, Springer-Verlag 2006, Chapter 20:253-266.

 1. AA Polydorou, M Theodorakopoulou.

Endoscopic diagnosis and staging of pancreatic cancer.

Pancreatic Cancer : Current Concepts and Prospectives.

            Editors : BC Golematis, G Androulakis, M Konstantoulakis, N Nikiteas.

            Scientific Publications Chapter 8, 1998:117-126.

 1. A Vezakis, A Polydorou

Diagnostic ERCP

Advances in Obstructive Jaundice. Diagnosis and Treatment.

Editors : MJ McMahon, D Fillipou, P Skandalakis

PMP 2007;359-375 (Chapter 22).

 

 1. AA Polydorou

Common Bile Duct Stones: Endoscopic Extraction or Laparoscopic Management.

Laparoscopic Surgery. Ronald C Merrell, Robert L Olson

Springer 1998:13-29.

 1. G Polymeneas, Th Theodosopoulos, A Polydorou, E Kourias, J Papadimitriou.

Extrahepatic Bile Duct Injuries following Laparoscopic Cholecystectomy.

Minimally Invasive International Techniques.

C Tsigris, Th Diamantis. Paschalidis Medical Publications, Athens, 2000:25-30.

 

 1. S. Tsevas, D. Iakovidis, D. Maroulis, E. Pavlakis, A. Polydorou.

Non-Negative Matrix Factorization for Endoscopic Video Summarization.

 1. Darzentas et al. (Eds.): SETN 2008, LNAI 5138, pp. 425–430, 2008.

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008

Αναφορές              SCI=1              Scopus=1                    SG=3

Ξενογλωσσες περιληψεις ανακοινωσεων σε διεθνη συνεδρια

Συνολικός αριθμός :                                                 88

Δημοσιευμένες σε Περιοδικά του SCI           40 (Π)

Δημοσιευμένες σε Περιοδικά εκτός SCI        11 (Π)

Δημοσιευμένες σε Τόμους Περιλήψεων        37 (ΤΠ)

         Σειρά υποψηφίου μεταξύ των συγγραφέων :

         1ος ή μόνος σε :                       24 (Π 16    +  ΤΠ 8)

         2ος σε :                                     15 (Π 7      +  ΤΠ 8)

         Τελευταίος σε :                         7 (Π 3      +  ΤΠ 4)

         Αλλη θέση σε :                       42 (Π 26    +  ΤΠ 16)

 

15.4.1 Ξενόγλωσσες περιλήψεις ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια δημοσιευμένες σε ξενόγλωσσα περιοδικά του SCI που έχουν βιβλιογραφικές αναφορές :
 
Αριθμός : 15
Βιβλιογραφικές αναφορές: SCI 63, Scholar Google 51
 
 1. A. Ahmed, D. Vaira, S.R. Cairns, J. Holton, M. Falzon, A.A. Polydorou, P.R. Salmon.

Increased Formation of Leucotriene C4 (LTC4) in Campylobacter Pyloridis Associated Gastritis.

Golden Jubilee Meeting of the British Society of Gastroenterology,

September 1987, London

Gut 1987, Vol. 28, No 10: A 1405-1406.

Citations         SCI=10                       SG=4

Impact Factor                         13.319

 1. A.A. Polydorou, S.R. Cairns, J.F. Dowsett, D. Vaira, P.B. Cotton, P.R. Salmon.

Endoprosthesis for Malignant Liver Hilar Strictures. Report of 171 Cases.

Spring meeting of the British Society of Gastroenterology, Leicester, 23-25 March 1988.

Gut 1988, Vol. 29, No 5: A726.

Citations         SCI=3             SG=4

Impact Factor             13.319

 

 1. D. Vaira, J. Holton, M. Falzon, N.I. McNeil, S.R. Cairns, J.F. Dowsett, A.A. Polydorou, P.R. Salmon.

Serum Antibody titres Before and After Therapy in Patients with Campylobacter-Associated Gastritis. 

Spring meeting of the British Society of Gastroenterology, Leicester, 23-25 March 1988.

Gut 1988, Vol. 29, No 5: A709.

Citations         SCI=1             SG=1

Impact factor                          13.319

 

 1. J.F. Dowsett, R. Frost, S.R. Cairns, D. Vaira, J.R. Croker, A.A. Polydorou, R.R. Mason, P.R. Salmon, R.C.G. Russell.

Endoscopic Transpapillary Endoprosthesis Insertion or Sphincterotomy using Transhepatic Guide Wire Assistance. Results in 70 Cases.

Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. New Orleans, Louisiana USA, May 15-18, 1988.

Gastroenterology 94, 5; A 103: May 1988.

Citations         SCI=9             SG=4

Impact factor                          13.926

 

 1. D. Vaira, J. Holton, M. Falzon, S.R. Cairns, A.A. Polydorou, J.F. Dowsett, C. D’Anastasio, P.R. Salmon.

Parallel Culture of Campylobacter Pylori (CP) on Campylobacter Plates and Blood Agar from Antral and Duodenal Biopsies.

Gastroenterology 94, 5; A 473: May 1988.

Citations         SCI=3             SG=1

Impact factor                          13.926

 1. D. Vaira, J. Holton, A.A. Polydorou, J.F. Dowsett, S.R. Cairns, C. D’Anastasio, P.R. Salmon.

Urease tests: Campylobacter pylori (CP) or Proteus Detection?  An In Vitro Study.

Gastroenterology 94, 5; A 474: May 1988.

Citations         SCI=6             SG=0

Impact factor                          13.926

 

 1. A.A. Polydorou, J.F. Dowsett, D. Vaira, S.R. Cairns, L. D’Anna, H.M. Ashraf, P.R. Salmon.

Needle Knife Sphincterotomy – An Initial Experience.

British Society of Gastroenterology, Autumn meeting, Sheffield, UK, September 14-16, 1988.

Gut, 1988; 29, 10:A1490.

Citations         SCI=4             SG=4

Impact factor                          13.319

 1. A.A. Polydorou, J.F. Dowsett, D. Vaira, S.R. Cairns, J.R. Croker, P.B. Cotton, R.R. Mason, R.C.G. Russell, A.R.W. Hatfield.

Up and Down the Bile Duct: Improved Success for Endoscopic Stenting of Malignant Biliary Obstruction Using the Combined Percutaneous Endoscopic Approach.

British Society of Gastroenterology, Autumn meeting, Sheffield, UK, September 14-16, 1988.

Gut, 1988; 29 ,10:A1488.

Citations         SCI=2             SG=0

Impact factor                         13.319

 

 1. J.F. Dowsett, A.A. Polydorou, D. Vaira, S.R. Cairns, J.R. Croker, P.B. Cotton, R.C.G. Russell, A.R.W. Hatfield.

Endoscopic Stenting for Malignant Biliary Obstruction: How Good, Really? A Review of 641 Consecutive Patients.

British Society of Gastroenterology, Autumn meeting, Sheffield, UK, September 14-16, 1988.

Gut, 1988; 29, 10:A1458.

Citations         SCI=10           SG=13

Impact factor              13.319

 

 1. D. Vaira, L.M. D’Anna, J.F. Dowsett, S.R. Cairns, A.A. Polydorou, S. Williams, A.R.W. Hatfield, P.R. Salmon.

Endoscopic Sphincterotomy: How Safe and Successful in the 1980s.

British Society of Gastroenterology, Autumn meeting, Sheffield, UK, September 14-16, 1988.

Gut, 1988; 29, 10:A1489-1490.

Citations         SCI4                SG=4

Impact factor                          13.319

 

 1. A.A. Polydorou, A.A. Romanos, J.F. Dowsett, D. Vaira, S.J. Williams, J. Croker, A.R.W. Hatfield.

Needle Knife Papillotomy after Failed Conventional Bile Duct Access – Experience in 147 Consecutive Patients.

Annual Meeting of the American Gastroenterological Association, Washington, D.C., May 14-17, 1989.

Gastroenterology, 1989; 96, 5:A395.

Citations         SCI=1             SG=0

Impact factor                          13.926

 

 1. J.F.Dowsett, S.J.Williams, A.R.W.Hatfield, D.Vaira, C.Ainley, A.A. Polydorou, P.B. Cotton, R.C.G. Russell.

Endoscopic Management of Low Biliary Obstruction Due to Unresectable Primary Pancreatobiliary Malignancy – A Review of 463 Consecutive Patients.

Annual Meeting of the American Gastroenterological Association, Washington, D.C., May 14-17, 1989.

Gastroenterology, 1989; 96, 5:A129.

Citations         SCI=7             SG=12

Impact factor                          13.926

 

 1. A.A. Polydorou, E.M. Chisholm, A.A. Romanos, J.F. Dowsett, S.R. Cairns, S. Williams, P.B. Cotton, A.R.W.Hatfield.

Endoprosthesis Insertion for Unresectable Malignant Hilar Biliary Obstruction (HBO); Which Duct Should be Drained?

Annual Meeting of the American Gastroenterological Association, Washington, D.C., May 14-17, 1989.

Gastroenterology, 1989;96, 5:A203.

Citations         SCI=3             SG=0

Impact factor                          13.926

14.       S.R. Cairns, A. Heagerty, J.F. Dowsett, D. Vaira, A.A. Polydorou, A.R.W. Hatfield.

Successful Endoscopic Management of Post-operative Bile Leak.

British Society of Gastroenterology, Autumn meeting, Sheffield, UK, September 14-16, 1988.

Gut, 1988; 29, 10:A1490.

Citations         SCI=0             SG=1

Impact factor                          13.319

15.       D. Vaira, J. Holton, G. Soosay, A.A. Polydorou, S.R. Cairns, J.F. Dowsett, C. D’Anastasio, P.R. Salmon.

Giemsa, Gram and Hematoxylin Eosin (EH) Gastric Brushing Stains vs Histology, Culture and CP-test for Detecting Campylobacter pylori (CP).

Gastroenterology 94, 5; A 474: May 1988.

Citations         SCI=0             SG=3

Impact factor                          13.926

 
 
15.4.2 Ξενόγλωσσες ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια δημοσιευμένες σε περιοδικά του SCI χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές:
Αριθμός : 25

AA Polydorou, P Peveretos, B Golematis.   

Indications and outcome of Choledochoduodenostomy (CDD) in 96 cases.

Spring meeting of the British Society of Gastroenterology, Leicester, 23-25 March 1988.

Gut 1988, Vol 29, No 5: A736.

Impact factor                          10.732

 1. JF Dowsett, AA Polydorou, D Vaira, RCG Russell, PB Cotton, PR Salmon.

Endoscopic Sphincterotomy (EST) as management of the Sump Syndrome. Results in 15 cases.

Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. New Orleans, Louisiana USA, May 15-18, 1988.                          

Gastroenterology 94, 5; A 103: May 1988

Impact factor                          12.821

 1. D Vaira, J Holton, AA Polydorou, JF Dowsett, SR Cairns, C D’Anastasio, PR Salmon.

Antibody response to Campylobacter pylori (CP).

Gastroenterology 94, 5; A 473: May 1988.

Impact factor                          12.821

 1. D Vaira, J Holton, G Soosay, AA Polydorou, SR Cairns, JF Dowsett, C D’Anastasio, PR Salmon.

CP-test versus Thiourea (T) and Methylurea (M) for detecting Campylobacter pylori (CP).

Gastroenterology 94, 5; A 474: May 1988.

Impact factor                          12.821

 1. D Vaira, J Holton, M Falzon, JF Dowsett, AA Polydorou, SR Cairns, C D’Anastasio, PR Salmon.

Effect of Rioprostil (R) and Ranitidine (r) on Campylobacter pylori (CP) in Duodenal Ulcers (DU).

Gastroenterology 94, 5; A 473: May 1988.

 Impact factor                         12.821

 1. D Vaira, J Holton, M Falzon, AA Polydorou, SR Cairns, JF Dowsett, C D’Anastasio, PR Salmon.

CP-test: A Novel Urease method for detection of Campylobacter Pylori (CP).

Gastroenterology 94, 5; A 473: May 1988.

Impact factor                          12.821

 1. JF Dowsett, SR Cairns, D Vaira, AA Polydorou, JR Croker, PR Salmon, PB Cotton, RR Mason.

Combined Percutaneous – Endoscopic Endoprosthesis insertion for malignant biliary obstruction.

XIII International Congress of Gastroenterology. VI European Congress of Digestive Endoscopy. September 04-10, 1988. Rome, ITALY.

Endoscopy 1988, Vol 20;S II:77

Impact factor                          5.735

 1. AA Polydorou, SR Cairns, JF Dowsett, D Vaira, PB Cotton, PR Salmon, RCG Russell.

Management of unresectable hilar malignancy by endoscopic endoprosthesis insertion.

XIII International Congress of Gastroenterology. VI European Congress of Digestive Endoscopy. September 04-10, 1988. Rome, ITALY.

Endoscopy 1988, Vol 20;S II:77

1ο Prize Poster, Session 21, Sub-Session 7A “Biliary Endoprosthesis” την 09.09.88, στο VI EUROPEAN CONGRESS OF DIGESTIVE ENDOSCOPY, ROME, ITALY.

Impact factor                          5.735

 1. D Vaira, IM D’Anna, JF Dowsett, SR Cairns, AA Polydorou, S Williams, PB Cotton, ARW Hatfield, PR Salmon.

Complications of endoscopic Sphincterotomy. A large centre study.

XIII International Congress of Gastroenterology. VI European Congress of Digestive Endoscopy. September 04-10, 1988. Rome, ITALY.

Endoscopy 1988, Vol 20;S II:18

Impact factor                          5.735

 1. AA Polydorou, EM Chisholm, AA Romanos, JF Dowsett, S Williams, PB Cotton, ARW Hatfield, RCG Russell.

A comparison of right versus left hepatic duct endoprosthesis insertion in malignant hilar biliary obstruction.

British Society of Gastroenterology, Spring meeting, Bradford. April 12-14, 1989.

Gut 1989;30:A744.

Impact factor                          10.732

 1. 11. E Sabatakou, AA Polydorou, M Toutouza, AA Romanos, I Stefanou, G Karvoutzis.

Bacteriological study of bile in patients with obstructive     jaundice.

2nd IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, November 15-17, 1990,  Athens, GREECE.

Hepato – Gastroenterology 1990;37:A53.

Impact factor                          0.680

 1. 12. AA Polydorou, Gr Karkanias, AA Romanos, NK Haritopoulos, BC Golematis.

Combined endoscopic and surgical treatment in patients with gallbladder (GB) and common bile duct (CBD) stones. Preliminary results.

2nd IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, November 15-17, 1990,  Athens, GREECE.

Hepato – Gastroenterology 1990;37:A54.

Impact factor                          0.680

 1. 13. AA Polydorou, AA Romanos, M Philippakis.

Endoscopic treatment of the Sump Syndrome.

2nd IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, November 15-17, 1990,  Athens, GREECE.

Hepato – Gastroenterology 1990;37:A82.

Impact factor                          0.680

 1. 14. K Koutsoumanis, G Triantos, A Petrovas, AA Polydorou, B Paizis.

Intrahepatic stones: Case report and review of the literature.

2nd IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, November 15-17, 1990,  Athens, GREECE.

Hepato – Gastroenterology 1990;37:A82.

Impact factor                          0.680

 1. 15. J Stefanou, C Kapodistrias, H Sabatakou, J Colnakou, A Polydorou, H Giamarelou, G Karvoutzis.

Bile kinetics of Perfloxacin in patients with obstructive     jaundice.

European Digestive Disease Week, Amsterdam, The Netherlands,

October 21-26, 1991.

European Journal of Gastroenterology & Hepatology 1991;3:S50.

Impact factor                          2.080

 1. 1 C Vagianos, A Polydorou, D Dougenis, S Koureleas, G Kalafatis.

            Perioperative Endoscopic Biliary Decompression in Surgery for Complicated Hepatic Hydatidosis.

            28th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR)

            May 23-26, 1993, Turku, FINLAND.

            European Surgical Research, 1993;25, S1:87

Impact factor                          1.327

 1. 17. G Polymeneas, N Kontoravdis, E Choustoulakis, A Polydorou.

Does Laparoscopic approach influence the long term prognosis of gallbladder cancer?

10th International Congress of the European Association for Endoscopic  and other Interventional Techniques.

Lisboa Portugal, 2-5 June 2002

Abstract Book, O 147, page 43

Surgical Endoscopy 2003;17, S:38

Impact factor                          3.427

 1. A Polydorou, N Kontoravdis,E Choustoulakis,G Polymeneas.

Combined endoscopic and laparoscopic management of gallbladder and common bile duct stone disease during pregnancy.

10th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery and other Interventional Techniques.

Lisboa Portugal, 2-5 June 2002

Abstract Book, P 167, page 152.

Surgical Endoscopy 2003;17, S:119

Impact factor                          3.427

 1. B Paizis, G Panetsos, A Polydorou, M Theodorakopoulou, E Tzirakis, D Kalatzopoulos, K Megalokonomos, K Sikiotis.

            Surgical treatment of malignant tumors at the bifurcation of the choledochal duct.

            European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA)

            May 24-28, 1999, Budapest, Hungary

            Digestive Surgery, 1999;Supl I:P143.

Impact factor                          1.257

 1. P Peveretos, A Polydorou, A Romanos, B Golematis

            The role of pancreatic enzymes in cholelithiasis pathogeny

            Journal de Chirourgie, 1985;122 (8-8):496-496

Impact factor0.509

 1. 21. D Vaira, J Holton, M Falzon, SR Cairns, A Polydorou, PR Salmon.

            The role of 4-hour rapid urease test (RUT) in detection of Campylobacter Pylori (CP).

            Italian Journal of Gastroenterology, 1988;20 (1):26-27.

Impact factor                          1.594

 1. 22. M Falzon, J Holton, D Vaira, SR Cairns, JF Dowsett, AA Polydorou, PR Salmon.

Investigation of Campylobacter pylori associated gastritis by histology, culture, urease tests, brushings and antibody levels.

Pathological Society of Great Britain and Ireland, 158th Meeting, London, 4-6 January 1989,

Journal of Pathology, 1989;157 (2):A173

Impact factor                          5.121

 1. 23. M Falzon, D Vaira, J Holton, NI McNeil, SR Cairns, AA Polydorou, JF Dowsett, PR Salmon.

Decreased antibody titres to Campylobacter pylori (CP) after treatment of Gastritis.

Pathological Society of Great Britain and Ireland, 158th Meeting, London, 4-6 January 1989,

Journal of Pathology, 1989;157 (2):A173

Impact factor                          5.121

 1. 24. KD Paraskeva, A Polydorou, E Koniaris, E Spyratou, T Kakavoulis, JA Karagiannis.

            Liver Haematoma: An unusual Complication following ERCP.

            11th United European Gastroenterology Week, November 1-5, 2003, Madrid, SPAIN.

            Endoscopy 2003;52, Sup. VI:A82.

Impact factor                          5.735

 1. 2 Α Polydorou, D Katsarelias, A Tsaroucha, E Pavlakis, G Dedemadi, L Pistiolis, N Karakostas, A Kondi-Pafiti, E Mallas.

Endoloop application as an alternative method for gastrostomy closure in experimental transgastric surgery

            14th European Gastroenterology Week

            21-25 October 2006, Berlin, Germany.

            Gut 2006;38, SII:A152 (MON-G-358)

Impact factor                          10.732

 

15.4.3 Ξενόγλωσσες ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια δημοσιευμένες σε περιοδικά εκτός του SCI :
Αριθμός : 11
Βιβλιογραφικές αναφορές 1
 
 
 

D Vaira, J Holton, AA Polydorou, JF Dowsett, SR Cairns, LM D’Anna, C D’Anastasio, PR Salmon.

A comparison of different urease tests for campylobacter pylori detection.

XIII International Congress of Gastroenterology. VI European Congress of Digestive Endoscopy. September 04-10, 1988. Rome, ITALY.

Gastroenterology International 1988, Vol 1;S 1:A 551

 1. PR Salmon, D Vaira, J Holton, AA Polydorou, G Soosay, JF Dowsett, A Heagerty, C D’Anastasio.             

A comparison of treatment regimens for Campylobacter pylori (CP) associated Duodenal Ulcer (DU). Preliminary results.

XIII International Congress of Gastroenterology. VI European Congress of Digestive Endoscopy. September 04-10, 1988. Rome, ITALY.

Gastroenterology International 1988, Vol 1;S 1:A 553.

Citations        1

 1. INMcNeil, DVaira, JHolton, AA Polydorou,GSoosay, SRCairns , CD’Anastasio, PRSalmon.

A comparison of treatment regimens for Campylobacter pylori (CP) associated Gastritis: Preliminary results.

XIII International Congress of Gastroenterology. VI European Congress of Digestive Endoscopy. September 04-10, 1988. Rome, ITALY.

Gastroenterology International 1988, Vol 1;S 1:A 552.

 1. G Toubanakis, C Kittas, AA Polydorou.

The use of the pyloric sphincter to solve the problems of Ileostomy.

XIII International Congress of Gastroenterology. VI European Congress of Digestive Endoscopy. September 04-10, 1988. Rome, ITALY.

Gastroenterology International 1988, Vol 1;S 1:A 757

 1. AA Polydorou, C Vagianos, E Skantzos, E Krespis, J Androulakis.

Successful endoscopic management of postoperative bile leak after surgical treatment of liver hydatid cyst disease.

4th World Congress of HPB Surgery, 7-11 June 1992, Hong-Kong

HPB Surgery 1992;5:S58

 1. AA Polydorou, N Haritopoulos, C Vagianos, A Vezakis, C Potaris, B Golematis.

The use of wide bore self expanding stainless steel endoprosthesis for drainage of malignant obstructive jaundice.

4th World Congress of HPB Surgery, 7-11 June 1992, Hong-Kong

HPB Surgery 1992;5:S46.

 1. P Giannopoulos, D Babalis, A Polydorou, A Vezakis, C Charitopoulos, S Smyrnis.

            Exteriorization of the blind intestinal end of Roux-en-Y biliojejunal anastomosis for future endoscopic access to the anastomosis.

            European I.H.P.B.A. Congress “Athens ’95”, May 25-28, 1995, Athens, GREECE.

            HPB Surgery, 1995;9 S1:20 (No F074)

 1. A Vezakis, D Babalis, A Polydorou.

            Endoscopic Therapy of Difficult Bile Duct Stones.

            European I.H.P.B.A. Congress “Athens ’95”, May 25-28, 1995, Athens, GREECE.

            HPB Surgery, 1995;9 S1:27 (No F101).

            Laudation from The Organising Committee

 1. A Polydorou, S Rizos, A Vezakis, C Potaris, P Kondylis, B Golematis.

            Plastic or self – expanding metal stents for palliation of malignant biliary obstruction.

            1st European Congress of World Association of Hepato – Pancreato – Biliary Surgery.

            June 8-11, 1993, Paris, FRANCE.

            HPB Surgery, 1993;6 S:243 (No P0105)

 1. S Rizos, A Polydorou, G Lakiotis, B Kekis, A Liakos, P Basioukas.

            Gallbladder and common bile duct stones : results of the combined endoscopic and laparoscopic treatment.

            1st European Congress of World Association of Hepato – Pancreato – Biliary Surgery.

            June 8-11, 1993, Paris, FRANCE.

            HPB Surgery, 1993;6 S:245 (No P0107)

 1. S Rizos, G Alexiou, A Polydorou, B Kekis, A Liakos.

            Laparoscopic cholecystectomy : results in 780 cases.

            1st European Congress of World Association of Hepato – Pancreato – Biliary Surgery.

            June 8-11, 1993, Paris, FRANCE.

            HPB Surgery, 1993;6 S:246 (No P0108)

 
 
Ξενόγλωσσες περιλήψεις ανακοινώσεων δημοσιευμένες σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων.
Αριθμός : 37

P Peveretos, AA Polydorou, J Nomikos, A Romanos, B Golematis.

Le role des enzymes pancreatiques dans la pathogenie de cholelithiase.

87e Congess Francais de Chirurgie, 23-26 Septembre 1985, Paris, FRANCE.

 1. P Peveretos, A Polydorou, K Moschovos, B Golematis.

La valeur de la determination preoperatoire de Bilirubine, de Phosphatase Alkaline et de γ-Gt a la prevision d’ une lithiase  de  la voie biliaire principale.

88e Congress Francais de Chirurgie, 22-25 Septembre 1986, Paris, FRANCE.

 1. D Vaira, J Holton, M Falzon, SR Cairns, AA Polydorou, PR Salmon.

Ruolo del test Rapido dell’ Ureasi (TRU) nella Idedificazione del Campylobacter pylori (CP).

Acta vol. of the XXVI Congresso Nationale della Societa Italiana di Gastroenterologia. Page 38. Sorrento, Novembre 1987.

 1. D Vaira, SR Cairns, JF Dowsett, AA Polydorou, PB Cotton, PR Salmon.

Sphincterotomy in patients with Duodenal diverticulum. Does it curry higher risk?

International meeting on Pathochemistry, Pathophysiology and Pathomechanics of the Biliary system. Page 39. Bologna ITALY, March 14-16, 1988.

 1. D Vaira, AA Polydorou, JF Dowsett, SR Cairns, RCG Russell, PB Cotton, PR Salmon.

The management of Sump Syndrome. Recent Middlesex Hospital experience with Endoscopic and Surgical Therapy in 17 cases.

International meeting on Pathochemistry, Pathophysiology and Pathomechanics of the Biliary system. Page 39. Bologna ITALY, March 14-16, 1988.

 1. JF Dowsett, D Vaira, AA Polydorou, IVD Weller, PR Salmon.

Bile Duct disease in the Aquired Immune Deficiency Syndrome.

International meeting on Pathochemistry, Pathophysiology and Pathomechanics of the Biliary system. Page 39. Bologna ITALY, March 14-16, 1988.

 1. D Vaira, C D’Anastasio, J Holton, AA Polydorou, JF Dowsett, M Maldini, PR Salmon, L Gadolfi.

            A possible source of Campylobacter pylori? ELISA testing of Abattoir workers.

Workshop Gastroduodenal pathology and Campylobacter pylori. First meeting of the European Campylobacter pylori study group. October 7 & 8, 1988, Bordeaux, FRANCE. Abstract book, page 122.

 1. D Vaira, J Holton, M Falzon, NI McNeil, SR Cairns, AA Polydorou, JF Dowsett, PR Salmon.

Decreased antibody titres to Campylobacter pylori after treatment of gastritis.

20th Congress of the European Association for Gastroenterology and Endoscopy

April 28-30, 1988, Sirmione on Lake Garda, ITALY.

Abstract Book, page 135, No 108.

 1. D Vaira, J Holton, SR Cairns, AA Polydorou, M Falzon, JF Dowsett, PR Salmon.

A novel 10 minutes urease test for Campylobacter pylori.

20th Congress of the European Association for Gastroenterology and Endoscopy

April 28-30, 1988, Sirmione on Lake Garda, ITALY.

Abstract Book, page 136, No 111.

 1. M Falzon, J Holton, D Vaira, SR Cairns, JF Dowsett, AA Polydorou, PR Salmon.

Investigation of Campylobacter pylori associated gastritis by histology, culture, urease tests, brushings and antibody levels.

Pathological Society of Great Britain and Ireland, 158th Meeting, London, 4-6 January 1989, Abstract Book, page 78, No 158.

 1. M Falzon, D Vaira, J Holton, NI McNeil, SR Cairns,AA Polydorou, JF Dowsett, PR Salmon.

Decreased antibody titres to Campylobacter pylori (CP) after treatment of Gastritis.

Pathological Society of Great Britain and Ireland, 158th Meeting, London, 4-6 January 1989, Abstract Book, page 79, No 159.

 1. J Holton, D Vaira, AA Polydorou, JF Dowsett, SR Cairns, M Falzon, C D’Anastasio, PR Salmon.

A comparison of different urease tests for Campylobacter pylori (CP) detection.

Pathological Society of Great Britain and Ireland, 158th Meeting, London, 4-6 January 1989, Abstract Book, page 118, No 244.

 1. AA Polydorou, AA Romanos, S Papaioannou, NK Haritopoulos, BC Golematis.

Needle Knife papillotomy – Technique and results.

9th World Congress of Gastroenterology, 26th-31st August 1990, Sydney AUSTRALIA.

Abstract Book I, PP789

 1. AA Polydorou, Gr Karkanias, AA Romanos, S Papaioannou, NK Haritopoulos, BC Golematis.

Combined endoscopic and surgical treatment in patients with gallbladder (GB) and common bile duct (CBD) stones. Preliminary results.

9th World Congress of Gastroenterology, 26th-31st August 1990, Sydney AUSTRALIA.

Abstract Book I,  PP813

 1. G Toubanakis, N Argyriadis, AA Polydorou.

Fibrosis of the cystic duct of the gallbladder.

2nd Mediterranean Surgical Congress.

June 24-30, 1989, Athens – Heraklion, GREECE.

Abstracts Book, No 94.

 1. G Toubanakis, N Argyriadis, AA Polydorou.

Selective vagotomy and antrectomy in the treatment of pyloric stenosis due to chronic duodenal ulcer.

2nd Mediterranean Surgical Congress.

June 24-30, 1989, Athens – Heraklion, GREECE.

Abstracts Book, No 62.

 1. N Haritopoulos, AA Polydorou, A Vezakis, C Potaris, M Spetsaki, B Golematis.

Metallic self-expanding stent application in the biliary tract for palliation of malignant obstructive jaundice.

3rd IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, June 24-27, 1992, Padua, ITALY.

Abstract Book, page 258

 1. AA Polydorou, N Haritopoulos, C Potaris, A Vezakis, M Spetsaki, P Peveretos, B Golematis.

Postoperative external biliary fistula: Successful treatment by endoscopic sphincterotomy and/or nasobiliary drainage.

3rd IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, June 24-27, 1992, Padua, ITALY.

Abstract Book, page 281.

 1. AA Polydorou, C Vagianos, C Potaris, A Vezakis, E Krespis, J Androulakis.

Endoscopic therapy of external biliary fistulas after surgical treatment of liver hydatid cyst disease.

3rd IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, June 24-27, 1992, Padua, ITALY.

Abstract Book, page 284.

 1. AA Polydorou, D Babalis, A Vezakis, N Haritopoulos, B Golematis

Endoscopic drainage of malignant obstructive jaundice: Plastic versus metallic stents.

            International Symposium on Advanced Laparo-Endoscopic Surgery

            July 1-3, 1993, Athens, GREECE.

            Abstract Book, page 94 (No 35).

 1. G Bonatsos, E Leandros, A Polydorou, A Romanos, N Dourakis, B       Golematis.

            ERCP in association with Laparoscopic Cholecystectomy.

            2nd International Congress of the European Association for  Endoscopic Surgery (EAES).    

            September 15-17, 1994, Madrid, SPAIN.

            Abstract Book, page 25 (No 36)

 1. S Rizos, G Lakiotis, B Kekis, A Polydorou, S Amari, M Kouri.

            Bile leaks after laparoscopic cholecystectomy.

            International Symposium on Advanced Laparo-Endoscopic Surgery

            July 1-3, 1993, Athens, GREECE.

            Abstract Book, page 87 (27)

 1. S Rizos, G Lakiotis, S Amari, M Lagios, N Naoum, M Marinou, Z Plaitakis, A Polydorou.

            Laparoscopic cholecystectomy (LC) : Results in 620 cases.

            International Symposium on Advanced Laparo-Endoscopic Surgery

            July 1-3, 1993, Athens, GREECE.

            Abstract Book, page 100 (No 42)

 1. A Polydorou, C Vagianos, K Potaris, A Vezakis, J Androulakis.

            Endoscopic management of external biliary fistulas (EBF) after surgical treatment of liver hydatid cyst disease (HCD).

            13th World Congress, Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae,

            September 21-24, 1992, Athens, GREECE.

            Abstract Book, page 54 (No 165).

 1. G Polymeneas, A Polydorou, Th Theodosopoulos, E Kourias, J Papadimitriou

Iatrogenic injuries of extrahepatic bile ducts during Laparoscopic Cholecystectomy.

            4th International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery

            Athens, GREECE, May 27-29, 1999.

 1. GE Polymeneas, NA Kontoravdis, EP Argyra, Th Theodosopoulos, AA Polydorou, P Dimakakos.

            A comparative study of Delayed versus Early Laparoscopic Cholecystectomy for Treatment of Acute Cholecystitis.

            1st European Endoscopic Surgery Week, 11th EAES Congress 2003

            15-18 June 2003, Glasgow, UK.

            Abstract Book page 47.

 1. GE Polymeneas, AA Polydorou, Th Theodosopoulos, NA Kontoravdis, EP Argyra, P Dimakakos.

            A Prospective Evaluation of Open Laparoscopy. 10 years Experience.

            1st European Endoscopic Surgery Week, 11th EAES Congress 2003

            15-18 June 2003, Glasgow, UK.

            Abstract Book page 21.

 1. C Gennatas, E Mallas, L Samanidis, A Polydorou, G Karamanolis, D Voros, V Komporozos.

            Capecitabine and Oxaliplatin as second line chemotherapy in patients with advanced colorectal carcinoma.

            5th International Congress : Perspectives in Colorectal Cancer.

            June 26-28, 2003, Barcelona, SPAIN.

            Abstract Book, page 125.

 1. A Polydorou, D Katsarelias, C Vagianos, L Pistioli, V Smyrniotis, E Mallas, D Voros.

            Septic complications following ERCP related perforations

            19th European Congress on Surgical Infections

            Abstract Book,  P034, 90

            May 25-28, 2006, Athens, Greece

 1. I Scotiniotis, A Polydorou, K Georgopoulos, G Anthpoulos, G Kallimanis

Use of removable metal stents in the gastrointestinal tract. (T1389)

Abstract book, page 1008

Digestive Disease Week 2005

May 14-19, 2005, Chicago, IL, USA

 1. Α Polydorou, D Katsarelias, A Tsaroucha, E Pavlakis, G Dedemadi, L Pistiolis, N Karakostas, A Kondi-Pafiti, E Mallas.

Endoloop application as an alternative method for gastrostomy closure in experimental transgastric surgery

            14th European Gastroenterology Week

            21-25 October 2006, Berlin, Germany.

 1. N Bliouras, S Skaltsas, B Primikiris, S Rizos, A Polydorou, N Sias, B Kekis.

            End to end anastomosis of the left colon without a protective colostomy.

            4th World Congress of International Gastrosurgical Club.

            27-30 October 1993, Madrid, SPAIN

 1. S Rizos, G Lakiotis, B Kekis, A Polydorou, S Amari, M Kouri.

            Management of bile leaks following laparoscopic cholecystectomy.

            4th World Congress of International Gastrosurgical Club.

            27-30 October 1993, Madrid, SPAIN

 1. S Rizos, A Polydorou, G Lakiotis, C Triantafillos, M Lagios, G Lagogiannis, N Naoum, P Mpasioukas.

            Combined endoscopic and laparoscopic treatment of patients with gallbladder and common bile duct stones.

            1st United European Gastroenterology Week,

            25-30 September 1992, Athens, GREECE.

 1. S Tsevas, D Iakovidis, D Maroulis, E Pavlakis, A Polydorou.

            Non-negative matrix factorization for endoscopic video summarization.

            5th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN’08

            Hellenic Artificial Intelligence Society (EETN)

            2-4 October 2008, Syros, GREECE. 

 1. A. A. Polydorou, A. Vezakis, G. P. Fragulidis, A. Melemeni, G. Polymeneas, D. Voros

Combined endoscopic and laparoscopic therapy for acute lithiasic  pancreatitis in       pregnancy: a case series

International Surgical Week ISW 2011

August 28 – September 1, 2011, Yokohama, Japan

Abstract ID: 0596

            World Journal of Surgery 2011;35, S1:229-230

 1. KS Mammas, DS Lappas, AA Polydorou, V Smyrniotis

THE PREOPERATIVE ENDOSCOPIC DRAINAGE IN

THE MALIGNANT OBSTRUCTIVE JAUNDICE

National and Kapodistrian University of Athens, Aretaieion University Hospital of Athens , Surgical Laboratory Prof.C.Tountas.

Surgical Spring Week

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

SAGES 2014, April 2-5.2014, Salt Lake City, USA.

Abstact Book P097.

 

 

 

Συνοπτικη παρουσιαση ξενογλωσσων δημοσιευσεων

 

Number

Impact Factor

Citations

Publications

60

182.799

SCI        980

 

Scopus 846

   

SG       1389

Chapters in Books

6

 

SCI=1 SG=3

Total

66

 

SCI=980

SG=1392

    

Abstracts in SCI Journals with Citations

15

204.034

63

Abstracts in SCI Journals without Citations

25

 

Abstacts in other Journals

11

1

Abstract in Abstact Books

37

Other Publications with citations

  

SCI=2 SG=7

Total

88

 

SCI=67

 

SG=51

Total number of Citations      (SCI)

1047

h-index

14

 

 

Scholar Google

1443

h-index

18

i10-index

28

 

 

Ελληνικές δημοσιεύσεις

15.6.1 Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

 

Σύνολο :                      10

            Είδος δημοσίευσης

                        Ανασκόπηση               6

                        Κλινική μελέτη           4                     

            Σειρά Υποψηφίου μεταξύ των συγγραφέων :

                        1ος ή μόνος σε:            5

                        2ος σε :                        

                        Τελευταίος σε :           1

                        Αλλη θέση σε :           4

 

 

15.6.2 καταλογος πληρων δημοσιευσεων σε ελληνικα περιοδικα

 

 

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Κ Μόσχοβος, Ν Χαριτόπουλος.

            Cambylobacter pylori, Γαστρίτις και Γαστροδωδεκαδακτυλικό Ελκος.  

            Αχαϊκή Ιατρική 1988;6:41-56.

 

 1. Γ Λακιώτης, B Κέκης, Χ Τσακίνης, Σ Αμάρι, Α Πολυδώρου, Μ Κουρή, Σ Ρίζος.

Αναζητώντας την κυστική αρτηρία στην λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.

      Ελληνική Χειρουργική, 1993;65, 307-310.

 

 1. ΑA Πολυδώρου.

            Εχινόκοκκος ήπατος – Ενα συνεχιζόμενο πρόβλημα.

            Ελληνική Χειρουργική, 1994;66, 4:326-345.

 

 1. AA Πολυδώρου

      Τραυματικές κακώσεις του Παγκρέατος.

      Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2002;19, (4):459-476.

 1. K Παρασκευά, Α Πολυδώρου.

      Η επίδραση της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής στη θεραπευτική αντιμετώπιση της λιθίασης του χοληδόχου και του παγκρεατικού πόρου.

Ιnfo-Gastroenterology, 2003;17:11-14.

 

 1. Γ Πολυμενέας, Θ Θεοδοσόπουλος, Α Πολυδώρου, Ε Κούριας, Ι Παπαδημητρίου.

            Κακώσεις εξωηπατικών χοληφόρων μετά από Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή.

            Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική 1999;1(3):21-25.

 

 1. Α Πολυδώρου

            Παρεμβατική ενδοσκόπηση επί χοληφόρων

            Τομή 1994;19:4-10

 

 1. ΑΑ Πολυδώρου

Ο ρόλος της επεμβατικής ενδοσκόπησης στην διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων του παγκρέατος.

Κλινικά Χρονικά, 2004;27,Σ1:587-598

 1. ΙΑ Παρασκευόπουλος, Ο Κωστόπουλος, Α Πολυδώρου, Χ Παπαζαχαρίας, Σ Καλημέρης, Γ Παπαδάκης.

Ο ρόλος της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής χωρίς χολοκυστεκτομή σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με οξεία λιθιασική παγκρεατίτιδα.

Ελληνική Χειρουργική, 2005;77(4):696-700

 1. Κ Γεννατάς, Β Μιχαλάκη, Η Μαλλάς, Λ Σαμανίδης, Α Πολυδώρου, Γ Καραμανώλης, Δ Βώρος, Β Κομπορόζος.

Συνδυασμός Καπεσιταμπίνης και Οξαλιπλατίνης ως Θεραπεία Δεύτερης Γραμμής στον Προχωρημένο Ορθοκολικό Καρκίνο.

Ογκολογία Πεπτικού, 2006;6, 3:196-200.

 

 

15.6.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

 

 

Σειρά Υποψηφίου μεταξύ των συγγραφέων :

                        1ος σε :                         12        60%

                        2ος σε :                         4          20%

                        Τελευταίος σε :           1          5%      

                        Αλλη θέση σε :           3          15%

 1. ΑΑ Πολυδώρου.

            Χολόσταση οφειλόμενη σε απόφραξη του χοληφόρου συστήματος. Ενδοσκοπική διάγνωση και θεραπεία.

            Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, 29 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 1997, Ηράκλειο, Κρήτη.

            Σελίδες 402-404.

 1. Α Πολυδώρου.

            Ιατρογενείς κακώσεις χοληδόχου πόρου. Ενδοσκοπική αντιμετώπιση.

            Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 20-23 Οκτωβρίου 1999, Ιωάννινα. Σελίδες 98-101.

 1. Γ Μπονάτσος, Ε Λέανδρος, Α Πολυδώρου, Α Ρωμάνος, Κ Μπίρμπας, Ν Ντουράκης.

            Χοληδοχολιθίαση και λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Η θέση της ενδοσκοπικής ανάστροφης χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP).

            Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 1994, Θεσσαλονίκη, σελίδες 507-508.

 1. Γ Πολυμενέας, Α Πολυδώρου, Α Σταματιάδης, Α Φωτόπουλος, Ε Κούριας, Ι Παπαδημητρίου.

            Ιατρογενείς κακώσεις εξωηπατικών χοληφόρων μετά Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή.

            ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

 

 1. E Λέανδρος, Γ Μπονάτσος, Α Ρωμάνος, Α Πολυδώρου, Ν Ντουράκης, ΒΧ Γολεμάτης.

            Χολόρροια μετά λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.

            Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 1994, Θεσσαλονίκη, σελίδες 213-214.

 

 1. AA Πολυδώρου

            Θεραπεία: Ο ρόλος του ενδοσκόπου στην διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των κακοήθων στενώσεων των χοληφόρων.

            Πανελλήνια Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

            Εκδόσεις Σύνεδρον 1999:24-35

 1. ΑΑ Πολυδώρου

Θηλώδεις συμπαγείς και κυστικοί όγκοι παγκρέατος.

Τόμος Πρακτικών 11ου Εαρινού Συμποσίου Παγκρέατος, 2000:127-130

 1. ΑΑ Πολυδώρου

            Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της οξείας παγκρεατίτιδας – Η θέση της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής.                  

Θέματα Χειρουργικής από τα Σεμινάρια Περιόδου 1996, Εκδόσεις Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 1996;287-298.

 1. E Δημητρίου, Γ Σταθόπουλος, Α Πολυδώρου, Α Πασχάλη, Ζ Κομνηνού, Ε Νιαγάσας, Α Δεσύπρης.

            Καρκινικοί δείκτες (CEA, α-FΡ, CA 19-9, TATI) στον καρκίνο του            στομάχου.

            16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών

            5-7 Μαΐου 1994, ΒΟΛΟΣ.

            Τόμος Περιλήψεων, Νο 5.23-25.

 

 1. E Δημητρίου, Α Πολυδώρου, Γ Σταθόπουλος, Α Πασχάλη, Ζ Κομνηνού, Ε Νιαγάσας, Α Δεσύπρης.

Καρκινικοί δείκτες (CEA, α-FP, CA 19-9, TATI) στον καρκίνο  του παχέος εντέρου.

            16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών

            5-7 Μαΐου 1994, ΒΟΛΟΣ.

            Τόμος Περιλήψεων, Νο 5:20-22.

 

 1. Α.Α. Πολυδώρου

Επιπλοκές Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων Ανωτέρου και Κατωτέρου Πεπτικού Επιπλοκές από ERCP – Τρόποι Αποφυγής και Θεραπεία.

Θέματα Χειρουργικής από τα Σεμινάρια Περιόδου 1993, Εκδόσεις Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 1995;302-314

 

 1. Α.Α. Πολυδώρου

            Αμφιλεγόμενες Απόψεις – Λάθη – Επιπλοκές στις Εγχειρήσεις των Χοληφόρων.   H Θέση της Επεμβατικής Ενδοσκόπησης.

            Θέματα Χειρουργικής από τα Σεμινάρια Περιόδου 1993,       Εκδόσεις         Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 1995;279-294

 1. Α.Α. Πολυδώρου

            Eπεμβατική Χειρουργική – LASER στην Γενική Χειρουργική

            Παρεμβατική Ενδοσκόπηση επί Χοληφόρων

            Θέματα Χειρουργικής από τα Σεμινάρια Περιόδου 1993,       Εκδόσεις Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 1993:302-317.

 

 1. Π Πεβερέτος, Α Πολυδώρου, Β Γολεμάτης.

Προσδιορισμός προεγχειρητικών τιμών χολερυθρίνης, αλκαλικής φωσφατάσης  και γ-Gt επί ασθενών με χολολιθίαση ως δεικτών χοληδοχολιθιάσεως.

            Πρακτικά XV Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, 1986, σελ. 1201-1206.

 

 1. Π Πεβερέτος, Α Πολυδώρου, Α Παπαστεργίου, Ε Κρέσπης, Β       Γολεμάτης.

            Ο ρόλος των παγκρεατικών ενζύμων στην παθογένεια της χολολιθιάσεως

            Πρακτικά XV Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής,1986, σελ.1133-1139.

 

 1. Β Τσιμπλούλης, Γρ Καρκανιάς, Α Ρωμάνος, ΑΑ Πολυδώρου.

Χολολιθίαση και λιθίαση του χοληδόχου πόρου : Χολοκυστεκτομή και διερεύνηση του χοληδόχου πόρου ή προεγχειρητική ERCP και εκλεκτική χολοκυστεκτομή.

            Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Παναγιώτη Ι Χρυσοσπάθη, 1990:201-210.

 

 1. ΑΑ Πολυδώρου

Αποφρακτική Χολαγγεΐτις : Ενδοσκοπική ή Χειρουργική Παρέμβαση

Ενδοκοιλιακή Σήψη : Παθοφυσιολογία – Διάγνωση – Θεραπεία. Χ Δερβένης, Θ Λιακάκος, Γ Παπαστρατής.

Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ 98-103.

 1. ΑΑ Πολυδώρου

Η ενδοσκοπική ή/και χειρουργική αντιμετώπιση των στενώσεων των εξωηπατικών χοληφόρων και του παγκρεατικού πόρου: Ενδείξεις και χρόνος παρέμβασης. Η θέση του ενδοσκόπου.

Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 24-29. Εκδήλωση Δ’ Χειρουργικής Κλινικής του Αριστοτέλιου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Ενδοσκοπική – Χειρουργική προσέγγιση παθήσεων του πεπτικού. Σύγχρονες Απόψεις.

16-17 Μαΐου 2014, Θεσσαλονίκη.

 1. ΑΑ Πολυδώρου

Ιατρική Ηθική και μη Αναγκαίες Επεμβάσεις

Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ)

Φεβρουάριος 2012, Τόμος 7ος-8ος, σελ 77-86

 1. ΑΑ Πολυδώρου

Η Σχέση Πολιτικής και Ιατρικής

Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ)

Φεβρουάριος 2013, Τόμος 9ος, σελ 83-94

 

 

 

 

15.6.4 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

Συνολικός αριθμός :                                       116

Δημοσιευμένες σε περιοδικά                          38  (Π) (35 Π  + 3 Video)

Δημοσιευμένες σε τόμους πρακτικών            78  (ΤΠ)

            Σειρά Υποψηφίου μεταξύ των συγγραφέων :

            1ος σε :                                     39 (Π 14 + ΤΠ 23 + V 2)        34%

            2ος σε :                                     21 (Π 7 + ΤΠ 14)                    18%

            Τελευταίος σε :                       6   (Π 1 + ΤΠ 4 + V 1)            5%

            Αλλη θέση σε :                       50 (Π 13 + ΤΠ 37)                  43%

 

 

 

 

15.6.5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Ν. Χαριτόπουλος, ΑΑ Πολυδώρου, K Παπαδημητρίου, Ν Γιαννάκου, Ν Αλεξανδρόπουλος, Α Ρωμάνος, Β Γολεμάτης.

Ανεύρεση Καμπυλοβακτηριδίων σε γαστροδωδεκαδακτυλικές βιοψίες. Σχέση αυτών με φλεγμονώδεις παθήσεις και έλκος του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 11-15.11.1987, ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Γαστρεντερολογία, 1988;1,1:Νο 83.

 1. Ν Χαριτόπουλος, AA Πολυδώρου, Κ Παπαδημητρίου, Ν Γιαννάκου, Ν Αλεξανδρόπουλος, Α Ρωμάνος, Β Γολεμάτης.

Ανεύρεση Καμπυλοβακτηριδίων σε γαστρικές ή και δωδεκαδακτυλικές βιοψίες στον μετεγχειρητικό στόμαχο.

         9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 11-15.11.1987,ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία 1988;1, 1:No134

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, JF Dowsett, D Vaira, PB Cotton, PR Salmon, ΝΚ Χαριτόπουλος.

Ποσοστά επιτυχίας και επιπλοκές ενδοσκοπικής σφικτηροτομής (EΣΦ) για καλοήθεις παθήσεις του χοληδόχου πόρου (ΧΠ).

         10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 29.11-3.12.89,ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία,1989;2, 4:5.

 1. AA Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, JF Dowsett, D Vaira, PR Salmon.

Kλινική σημασία και χρησιμότης προσδιορισμού των αντισωμάτων (Α) έναντι του Campylobacter Pylori (CP).

         10o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 29.11-3.12.89,ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία, 1989;2, 4:10.

 1. AA Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, JF Dowsett, PR Salmon, PB Cotton, RCG Russell.

Ενδοσκοπική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (ΕΠ) σε ασθενείς με απόφραξη ων χοληφόρων από ανεγχείρητα κακοήθη νεοπλάσματα (ΑΚΝ): Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της μεθόδου.

         10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας ,29.11-3.12.89, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία, 1989;2, 4:40.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Σ Παπαϊωάννου, ΑΑ Ρωμάνος, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Αντιμετώπισις της χοληδοχολιθιάσεως επί αποτυχίας αφαιρέσεως των χολολίθων μετά από ενδοσκοπική σφικτηροτομή.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 31.10-4.11.1990, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία 1990;3, 4:50.

 1. E Σαμπατάκου, ΑΑ Πολυδώρου, Ε Τούτουζα, ΑΑ Ρωμάνος, Ι Στεφάνου, Γ Καρβουτζής.

Βακτηριολογική μελέτη χολής σε ασθενείς με αποφρακτικό ίκτερο.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστεντερολογίας, 31.10-4.11.1990, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Ελληνική Γαστρεντερολογία 1990;3, 4:50

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Παροχέτευση αποφρακτικού ικτέρου οφειλόμενου σε κακοήθη ανεγχείρητα νεοπλάσματα με ενδοσκοπική τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 31.10-4.111990, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία 1990;3,4:53.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Needle-Knife ενδοσκοπική σφικτηροτομή.  Περιγραφή της μεθόδου, ενδείξεις εφαρμογής και αποτελέσματα.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 31.10-4.11.1990, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία 1990:3, 4:56.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, Π Πεβερέτος, ΒΧ Γολεμάτης.

Ενδοσκοπική θεραπεία των εξωτερικών μετεγχειρητικών χοληφόρων συριγγίων.

         12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 30.10-2.11.1991, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία 1991;4, 4:7

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Σ Παπαϊωάννου, Π Πεβερέτος, Σ Σμυρνής, Β Γολεμάτης, Ν Χαριτόπουλος.

Η χρήσις των μεταλλικών ενδοπροσθέσεων μετεβαλλόμενης διαμέτρου στην ενδοσκοπική παροχέτευση του κακοήθους αποφρακτικού ικτέρου.(Πρόδρομη ανακοίνωση).

         12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 30.10-2.11.1991, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία 1991;4, 4:7

 1. Σ Παντελάρος, Α Παυλάκης, Α Γκούμας, Σ Κουνδουράκης, ΑΑ Πολυδώρου, Α Γιαννιτσιώτης, Τ Μανδαλάκη.

         Εξωσωματική λιθοτριψία λίθων χοληδόχου πόρου.

         12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 30.10-2.11.1991, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία 1991;4, 4:10

 1. Κ Καποδίστριας, Ε Σαμπατάκου, Ι Στεφάνου, Α Πολυδώρου, Ε Γιαμαρέλλου, Γ Καρβουτζής.

         Φαρμακοκινητική μελέτη Perfloxacin σε ασθενείς με αποφρακτικό ίκτερο.

         12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 30.10-2.11.1991, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία 1991;4, 4:50

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Ι Σαρητζόγλου, Δ Μπαμπαλής, Α Βεζάκης, Β Δουλγέρογλου, Κ Μεγαλοκονόμος, Κ Συκιώτης.

         Δακτυλιοειδές Πάγκρεας (ΔΠ): Κλινική εκδήλωση και θεραπεία.

         Αναφορά σε τέσσερες περιπτώσεις.

         ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 3-7 Νοεμβρίου 1996, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Χειρουργική, 1996;6:33(Α104).

 1. Κ Μεγαλοκονόμος, Ν Σπεντζούρης, Χ Χατζηαντωνίου, Α Πολυδώρου, Α Μπάμπος, Α Νησιώτης, Κ Συκιώτης.

         Προσέγγιση της προσφοράς των εξωτερικών ιατρείων εφημερίας.

         Ανάλυση 44118 περιστατικών μίας δεκαετίας.

         ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 3-7 Νοεμβρίου 1996, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Χειρουργική, 1996;6:14(Α026).

 1. Α Πολυδώρου, Ι Σαρητζόγλου, Δ Μπαμπαλής, Α Βεζάκης, Κ Συκιώτης, Π Πεβερέτος, Β Γολεμάτης.

Διαδερμική Διηπατική διαστολή χολοπεπτικών αναστομώσεων (Χ-ΑΝ) για καλοήθεις παθήσεις που παρουσίασαν στένωση.

         ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 3-7 Νοεμβρίου 1996, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Χειρουργική, 1996;6:60(Α209).

 1. Α Πολυδώρου, Α Βεζάκης, Ι Σαρητζόγλου, Δ Μπαμπαλής, Κ Συκιώτης, Π Πεβερέτος, Β Γολεμάτης.

Επιπλοκές της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής (ΕΣΦ) για λιθίαση του χοληδόχου πόρου.  Διάγνωση και Θεραπεία.

         ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 3-7 Νοεμβρίου 1996, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Χειρουργική, 1996;6:60(Α210).

 1. Κ Μεγαλοκονόμος, Ν Σπεντζούρης, Ι Σαρητζόγλου, Α Πολυδώρου, Ο Παπαδόπουλος, Α Νησιώτης, Κ Συκιώτης.

         Οξεία χειρουργική κοιλία – Αίτια και έκβαση σε σχέση με την ηλικία.

         ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 3-7 Νοεμβρίου 1996, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Χειρουργική, 1996;6:90(Α330).

 1. Κ Παρασκευά, Α Πολυδώρου, Δ Λύτρας, Χ Δερβένης, Ι Καραγιάννης

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση μετεγχειρητικής στένωσης ενδοηπατικών χοληφόρων σε ασθενή με εχινόκοκκους κύστεις ήπατος.

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,

Αθήνα, 21-24 Νοεμβρίου 2002.

Annals of Gastrenterology, 2002;15:89, (ΑΑ262).

 1. Γ Πολυμενέας, Α Πολυδώρου, Α Σταματιάδης, Α Φωτόπουλος, Ε Κούριας, Ι Παπαδημητρίου.

         Ιατρογενείς κακώσεις εξωηπατικών χοληφόρων μετά Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή.

         18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,

         25-28 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα

         Annals of Gastroenterology, 1998;11, SS:76,  AA292

 1. Κ Μεγολοοικονόμος, Ε Γερογιώργης, Φ Κωνσταντινίδης, Α Μπάμπος, Α Πολυδώρου, Ν Σπεντζούρης, Κ Συκιώτης.

         Μεταβολές της μέσης ηλικίας των ασθενών που χολοκυστεκτομούνται και οι διαφαινόμενες επιπτώσεις.

         17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 29 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 1997, Ηράκλειο, Κρήτη.

         Ελληνική Γαστρεντερολογία, 1997;10(S):48 (ΡΟ 112).

 1. Κ.Παρασκευά, Α Πολυδώρου, Η. Κόνιαρης, Ε.Σπυράτου, Τ.Κακαβούλης,

Ι.Καραγιάννης
Ασυνήθιστες επιπλοκές ενδοσκοπικής παλίνδρομης χολαγγειοπαγκρεατο-γραφίας.
Γαστρεντερολογικό Τμήμα και Β’ Χειρουργική Κλινική νοσοκομείου Αγία Ολγα, Β’ Χειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο.

         23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,

         1-5 Οκτωβρίου 2003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

         Annals of Gastroentetrology 2003, P147, σελ 67

 1. Α Πολυδώρου, Δ Κατσαρέλιας, Γ Δεδεμάδη, Α Τσαρουχά, Ε Παυλάκης, Ν Καρακώστας, Λ Πιστιόλη, Η Μαλλάς.

Διαγαστρική Ενδοσκοπική Χειρουργική (ΝΟΤΕS). Αποτελέσματα πειραματικής μελέτης και περιγραφή νέας μεθόδου σύγκλεισης γαστροτομής.

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

9-12 Νοεμβρίου 2006, ΑΘΗΝΑ

Annals of Gastroentetrology 2006;19, S:14

 1. Γ Μπονάτσος, Ε Λέανδρος, Α Πολυδώρου, Α Ρωμάνος, Κ Μπίρμπας.

Χολολιθίαση και χοληδοχολιθίαση : Ο συνδυασμός Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής και Ενδοσκοπικής Ανάστροφης Χολαγγειοπαγκρεατογραφίας.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

16-20 Νοεμβρίου 1994, ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Γαστρεντερολογία, 1994, Συμπλ. 64

 1. Η Σκοτινιώτης, Γ Καλλιμάνης, Κ Γεωργόπουλος, Α Πολυδώρου.

Η χρήση αφαιρούμενων επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων στον πεπτικό σωλήνα.

24ο Πανελλήιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

6-9 Νοεμβρίου 2004, ΑΘΗΝΑ

Annals of Gastroenterology, 2004;17, S:58, AA 166.

 1. Α. Πολυδώρου, Ε. Χουστουλάκης, Γ. Πολυμενέας, Η Μαλλάς.

Β’ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα.

Διατρήσεις Δωδεκαδακτύλου κατά την διάρκεια ERCP : Συχνότης, παράγοντες κινδύνου, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη.

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστροεντερολογίας

6-9 Νοεμβρίου 2004, Αθήνα

Annals of Gastroenterology 2004;17, S:11, ΠΑ 15

Γ’ Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης

 1. Α Πολυδώρου, Δ Κατσαρέλιας, Γ Δεδεμάδη, Α Τσαρουχά, Ε Παυλάκης, Ν Καρακώστας, Λ Πιστιόλη, Η Μαλλάς.

Διαγαστρική Ενδοσκοπική Χειρουργική (ΝΟΤΕS). Αποτελέσματα πειραματικής μελέτης και περιγραφή νέας μεθόδου σύγκλεισης γαστροτομής.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής

22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα

Ελληνική Χειρουργική, 2006;78, 6 Ι:160, (364)

 1. Κ Καραπάνος, Γ Αναστασόπουλος, Α Μαρίνης, Γ Βασιλικώστας, Θ Θεοδοσόπουλος, Α Πολυδώρου, Γ Πολυμενέας.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της λαπαροσκοπικής κολεκτομής στην θεραπεία χειρουργικών παθήσεων του παχέος εντέρου.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής

22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα

Ελληνική Χειρουργική, 2006;78, 6 Ι:180, (417)

 1. Π Νικολαΐδης, Θ Διονύσης, Α Πολυδώρου, Γ Πετούσης, Μ Σκλάβος, Σ Κωστελέτος, Α Πράπας, Π Μανιάτη, Α Πούπαλου, Β Γκουλιώνη, Ε Παπαδήμα, Α Αδάμ, Ε Ανδρουλακάκης.

Ενδοσκοπική διαγαστρική παροχέτευση μετατραυματικής κύστεως παγκρέατος.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής

22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα

Ελληνική Χειρουργική, 2006;78, 6 Ι:1188, (436)

 1. Σ Δικαλιώτη, Ν Μανωλάκη, Π Δροσάτου, Α Πολυδώρου, Γ Γερουλάνος.

Σύνδρομο Peutz-Jeghers: Προβολή με διάταση εξωηπατικών χοληφόρων.

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

11-14 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

Annals of Gastroenterology 2010;23:66(P162)

 1. Π Μπασιούκας, Ο Ζαρκωτού, Ι Καλαϊτζής, Α Βεζάκης, Α Πολυδώρου, Γ Φραγκουλίδης, Κ Διγαλάκη, Σ Ρίζος.

Μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας ενδοπροσθέσεων που τοποθετήθηκαν σε κακοήθεις παθήσεις των χοληφόρων.

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

11-14 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

Annals of Gastroenterology 2010;23:66(P163)

 1. Α Καρακατσάνης, Α Βεζάκης, Β Ψυχογιού, Μ Δέρπαπας, Ε Μαρτίνου, Α Πολυδώρου, Δ Βώρος.

Ενδοσκοπική εκτομή μεταστατικού νεοπλάσματος από το φύμα Vater.

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

11-14 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

Annals of Gastroenterology 2010;23:31(P023)

 1. Α Ζέλλου, Λ Λυκοπούλου, Α Πολυδώρου, Jirsa Milan, AS Knisely, Ε Ρώμα.

Βελτίωση της ενδοηπατικής χολόστασης με ενδοσκοπική ρινοχοληφόρο παροχέτευση (Nasobiliary Drainage) σε παιδί με μετάλλαξη ABCB11.

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

11-14 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

Annals of Gastroenterology 2010;23:54(P115)

 1. Α Βεζάκης, Α Πολυδώρου, Β Ψυχογιού, Κ Νάστος, Ν Καρακώστας, Γ Φραγκουλίδης, Δ Βώρος.

Ενδοσκοπική παροχέτευση ψευδοκύστεων και περιπαγκρεατικών συλλογών.

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

11-14 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

Annals of Gastroenterology 2010;23:8(Π1)

 1. Ι Καλαϊνζής, Π Μπασιούκας, Ε Αναγνωστοπούλου, Α Βεζάκης, Γ Φραγκουλίδης, Α Πολυδώρου, Ρ Ράμμου, Σ Ρίζος.

Μελέτη των κυτταρολογικών αλλοιώσεων του χοληφόρου δένδρου, μετά από ενδοσκοπική σφικτηροτομή για καλοήθεις παθήσεις. Πρώτα αποτελέσματα.

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

11-14 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

Annals of Gastroenterology 2010;23:9(Χ3)

 

 

15.6. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Αριθμός : 78

 

 

Π Πεβερέτος, ΑΑ Πολυδώρου, Γ Παπουτσής, Ν Αλεξανδρόπουλος, Ι Καλαϊτζόπουλος.

Η Συμμετοχή των παγκρεατικών ενζύμων στην παθογένεια της χολολιθίασης.  (Πρώιμη ανακοίνωση).

ΧIV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 30.09 – 03.10.1984, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 101.

 1. Ν Λεκάκος, Ν Μηλίγκος, Α Ρωμάνος, ΑΑ Πολυδώρου, Α Οικονόμου, Ο Ζώρας.

Συντηρητικές μέθοδοι αντιμετωπίσεως της καρκινικής αποφράξεως του οισοφάγου.

XIV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 30.09 – 03.10.1984, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 88.

 1. Π Πεβερέτος, ΑΑ Πολυδώρου, Α Παπαστεργίου, Ε Κρέσπης, Β Γολεμάτης.

Ο ρόλος των παγκρεατικών ενζύμων στην παθογένεια της χολολιθίασης.

XV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 16-19.10.1986, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 115.

 1. Π Πεβερέτος, ΑΑ Πολυδώρου, Β Γολεμάτης.

Προσδιορισμός προεγχειρητικών τιμών χολερυθρίνης, αλκαλικής φωσφατάσης και γ-Gt, επί ασθενών με χολολιθίαση, ως δεικτών χοληδοχολιθιάσεως.

XV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 16-19.10.1986, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 122.

 1. Δ Πανουσόπουλος, Ν Χαριτόπουλος, ΑΑ Πολυδώρου, Α Ρωμάνος, Ν Αλεξανδρόπουλος.

Ενδοσκοπικά ευρήματα επί 17 ασθενών με χαμηλή πρόσθια εκτομή και χρήση ΕΕΑ αναστομωτήρα.

XV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 16-19.10.1986, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 43.

 1. Ν Χαριτόπουλος, ΑΑ Πολυδώρου, Κ Παπαδημητρίου, Ν Γιαννάκου, Α Ρωμάνος, Ν Αλεξανδρόπουλος, Β Γολεμάτης.

Ανεύρεση Καμπυλοβακτηριδίων σε βιοψίες στομάχου και δωδεκαδακτύλου.  Συσχέτιση αυτών με νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου.

42ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, 28-30.11.1986 ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 64.

 1. Ν Χαριτόπουλος, ΑΑ Πολυδώρου, Κ Παπαδημητρίου, Ν Γιαννάκου, Α Ρωμάνος, Ν Αλεξανδρόπουλος, Γ Σακελαρίου, Β Γολεμάτης.

Ανεύρεση Καμπυλοβακτηριδίων στον μετεγχειρητικό στόμαχο επί διαφόρων τύπων βαγοτομής.  43ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , 11-13 Δεκεμβρίου 1987, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 112.

 1. Ν Χαριτόπουλος, ΑΑ Πολυδώρου, Α Ρωμάνος, Ν Αλεξανδρόπουλος, Γ Σακελαρίου, Β Γολεμάτης.

Η δοκιμασία ουρεάσης για την ταχεία διαπίστωση υπάρξεως ή μη Καμπυλοβακτηριδίων σε γαστροδωδεκαδακτυλικές παθήσεις.

43ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 11-13 Δεκεμβρίου 1987, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 121.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, SR Cairns, JF Dowsett, D Vaira, PB Cotton, PR Salmon.

Ενδοσκοπική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων  (ΕΠ) σε ασθενείς με απόφραξη του χοληδόχου πόρου (ΧΠ) της πύλες του ήπατος από κακοήθη νεοπλάσματα.

XVI Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και International Surgical Forum, 01-05 Οκτωβρίου 1988, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 81.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, JF Dowsett, D Vaira, RCG Russell, PR Salmon.

Συχνότης, συμπτωματολογία και ενδείξεις ενδοσκοπικής ή χειρουργικής κλινικής του συνδρόμου SUMP μετά από χολοπεπτική αναστόμωση.

XVI Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και International Surgical Forum, 01-05 Οκτωβρίου 1988, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 82.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, D Vaira, SR Cairns, JF Dowsett, PB Cotton, PR Salmon.

Ανάστροφος ενδοσκοπική Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) και ενδοσκοπική σφικτηροτομή (ΕΣΦ) σε ασθενείς με εκκολπώματα δευτέρας  μοίρας του δωδεκαδακτύλου (ΕΔΜΔ).  Ποσοστό επιτυχίας και επιπλοκές.

XVI Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και International Surgical Forum, 01-05 Οκτωβρίου 1988, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 83.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, JF Dowsett, D Vaira, IVD Weller, PR Salmon.

Προσβολή του χοληφόρου δένδρου σε ασθενείς πάσχοντες από το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS).

XVI Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και International Surgical Forum, 01-05 Οκτωβρίου 1988, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 69.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, MJ McΜahon.

Διαδερμική ηλεκτροϋδραυλική λιθοτριψία και αφαίρεση λίθων χοληδόχου κύστεως (ΧΚ) σαν υποκατάσταση της χολοκυστεκτομής (ΧΚΜ) σε επιλεγμένους ασθενείς.

15ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαΐου 1989, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 137.

 1. Σ Παπαϊωάννου, ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Αντιμετώπισις της χοληδοχολιθιάσεως (ΛΧΠ) σε υψηλού κινδύνου ασθενείς επί αποτυχίας πλήρους καθαρισμού του χοληδόχου πόρου (ΧΠ) μετά από ενδοσκοπική σφικτηροτομή (ΕΣΦ).

3η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Χοληφόρων με Διεθνή Συμμετοχή, 27-29 Απριλίου 1990, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 39.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Περιγραφή της τεχνικής της Needle-Knife ενδοσκοπικής σφικτηροτομής (ΕΣΦ) επί αποτυχίας διασωληνώσεως του χοληδόχου πόρου (ΧΠ) με τον κανονικό σφικτηροτόμο (ΚΣ).  Αποτελέσματα της μεθόδου.

3η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Χοληφόρων με Διεθνή Συμμετοχή, 27-29 Απριλίου 1990, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 43.

 1. ΑΑ Ρωμάνος, ΑΑ Πολυδώρου, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Ενδοσκοπική θεραπεία ικτέρου σε ασθενείς με απόφραξη του χοληδόχου πόρου (ΧΠ) από κακοήθη ανεγχείρητα νεοπλάσματα (ΚΑΝ).

3η Πανελλήνια  Συνάντηση Χειρουργικής Χοληφόρων με Διεθνή Συμμετοχή, 27-29 Απριλίου 1990, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ.

Τόμος Περιλήψεων,Σελίς 44.

 1. ΑΑ Ρωμάνος, ΑΑ Πολυδώρου, Σ Παπαϊωάννου, Σ Σμυρνής, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Η συμβολή της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής (ΕΣΦ) στην θεραπεία των ασθενών με αποφρακτικές νόσους του χοληφόρου συστήματος.

3η Πανελλήνια  Συνάντηση Χειρουργικής Χοληφόρων με Διεθνή Συμμετοχή, 27-29  Απριλίου 1990, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 45.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, Σ Σμυρνής, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Αποτελέσματα ενδοσκοπικής σφικτηροτομής  (ΕΣΦ) σε ασθενείς με νόσους του χοληφόρου συστήματος.

16ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 8-12 Μαΐου 1990, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 107.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Ενδοσκοπική τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων  (ΕΠ) σε ασθενείς με απόφραξη του χοληδόχου πόρου (ΧΠ) από κακοήθη ανεγχείρητα νεοπλάσματα (ΚΑΝ).

16ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 8-12 Μαΐου 1990, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 34.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Τεχνική και αποτελέσματα ενδοσκοπικής σφικτηροτομής (ΕΣΦ) με την χρήση Needle-Knife σφικτηροτόμου (ΝΚ) επί αποτυχίας διασωληνώσεως του χοληδόχου πόρου (ΧΠ) με τον κανονικό σφικτηροτόμο (ΚΣ).

16ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 8-12 Μαΐου 1990, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 89.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Σ Παπαϊωάννου, ΑΑ Ρωμάνος, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Εφαρμογή μη χειρουργικών μεθόδων αντιμετωπίσεως της χοληδοχολιθιάσεως σε υψηλού κινδύνου ηλικιωμένους ασθενείς επί αποτυχίας πλήρους καθαρισμού του χοληδόχου πόρου μετά από ενδοσκοπική σφικτηροτομή.

XVII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο, 10-14 Νοεμβρίου 1990, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αριθμός 16.

 1. Γ Καρκανιάς, Α Αλαμπάνου, ΑΑ Πολυδώρου, ΒΧ Γολεμάτης.

Χολολιθιασική παγκρεατίτις και διερεύνησις του χοληδόχου πόρου.

XVII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο, 10-14 Νοεμβρίου 1990,  ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αριθμός 171.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Needle-Knife ενδοσκοπική σφικτηροτομή.  Περιγραφή της μεθόδου, ενδείξεις εφαρμογής, αποτελέσματα και συμβολή της στην αύξηση του τελικού ποσοστού επιτυχίας της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής.

XVII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο, 10-14 Νοεμβρίου 1990, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αριθμός 186.

 1. Γ Καρκανιάς, Α Αλαμπάνου, Γ Τριάντος, ΑΑ Πολυδώρου, ΒΧ Γολεμάτης.

Συμβολή της διεγχειρητικής χολαγγειογραφίας στην αντιμετώπιση ασθενών με αποφρακτικό ίκτερο λιθιασικής αιτιολογίας.

XVII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο, 10-14 Νοεμβρίου 1990, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αριθμός 537.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, Γ Καρκανιάς, Σ Σμυρνής, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Μεταβολές στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με αποφρακτικές νόσους του χοληφόρου συστήματος μετά την εφαρμογή της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής.

XVII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο, 10-14 Νοεμβρίου 1990, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αριθμός 540.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Γ Καρκανιάς, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Συνδυασμένη ενδοσκοπική και χειρουργική θεραπεία ασθενών με λιθίαση της χοληδόχου κύστεως και του χοληδόχου πόρου.

XVII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο, 10-14 Νοεμβρίου 1990, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αριθμός 541.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, ΑΑ Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Ενδοσκοπική τοποθέτησις ενδοπροσθέσεων για παροχέτευση αποφρακτικού ικτέρου οφειλομένου σε απόφραξη του χοληδόχου πόρου από πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή κακοήθη ανεγχείρητα νεοπλάσματα.

XVII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο, 10-14 Νοεμβρίου 1990, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αριθμός 542.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Σ Παπαϊωάννου, Ε Σαμπατάκου, Β Νικολής, Ν Γαβαλάς, Ι Στεφάνου, Ι Ποντίκης, Θ Βρακατσέλης.

Συνδυασμένη εσωτερική-εξωτερική διαδερμική διηπατική παροχέτευση κακοήθους αποφρακτικού ικτέρου.

1ο Διαπανεπιστημιακό Συμπόσιο Ακτινολογίας, 22-25.3.1991, ΠΑΤΡΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 143.

 1. Ε Σαμπατάκου, Κ Καποδίστριας, Ι Στεφάνου, Α Πολυδώρου, Ε Γιαμαρέλλου, Γ Καρβουτζής.

Φαρμακοκινητική μελέτη Perfloxacin σε ασθενείς με αποφρακτικό ίκτερο.

2Ο Πανελλήνιο Ηπατικό Συνέδριο, 15-16.3.1991,  ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων Σελίς 33.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Ε Σαμπατάκου, Γ Σαμέλης, Β Γολεμάτης, Γ Καρβουτζής.

Ενδοσκοπική παροχέτευσις ικτέρου οφειλόμενου σε απόφραξη του κοινού ηπατικού πόρου ή των ενδοηπατικών χοληφόρων από κακοήθη νεοπλάσματα.

2ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, 15-16.3.1991, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων Σελίς 64.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Σ Παπαϊωάννου, Π Πεβερέτος, Β Γολεμάτης.

Η Συμβολή της επεμβατικής ενδοσκόπησης στην θεραπεία υπερηλίκων ασθενών με λιθίαση του χοληδόχου πόρου.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας  Γηριατρικής, 6-8.6.1991, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων Σελίς 84.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Κ Πόταρης, Α Βεζάκης, Σ Παπαϊωάννου, Σ Σμυρνής, Ν Χαριτόπουλος, Β Γολεμάτης.

Θεραπεία κακοήθους  αποφρακτικού ικτέρου με την χρήση μεταλλικών ενδοπροσθέσεων μεταβαλλομένης διαμέτρου (Wallstent).

45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 21-23 Νοεμβρίου 1991, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων Σελίς 87.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Α Βεζάκης, Κ Πόταρης, Σ Παπαϊωάννου, Β Νικολής, Κ Κονταξάκης, Π Πεβερέτος, Σ Σμυρνής, Β Γολεμάτης.

Διαδερμική διηπατική εσωτερική παροχέτευσις κακοήθους αποφρακτικού ικτέρου επί αποτυχίας της ενδοσκοπικής παροχετεύσεως.         

45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 21-23 Νοεμβρίου 1991, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων Σελίς 87.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Σ Παπαϊωάννου, Κ Πόταρης, Α Βεζάκης, Κ Κονταξάκης, Σ Σμυρνής, Π Πεβερέτος, Ν Χαριτόπουλος, Β Γολεμάτης.

Αποτελέσματα της εφαρμογής της επεμβατικής ενδοσκόπησης της νόσους των χοληφόρων και του παγκρέατος.

45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 21-23 Νοεμβρίου 1991, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων Σελίς 87.

 1. Σ Ρίζος, Π Μπασιούκας, Α Πολυδώρου, Γ Λακιώτης, Χ Τσικίνης, Α Κουρής.

ERCP και Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή.  Συνδυασμένη σύγχρονη αντιμετώπιση της χολολιθιάσεως  και της χοληδοχολιθιάσεως.

7ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 14-16 Μαΐου 1992, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 1. Κ Πόταρης, Α Βεζάκης, Α Πολυδώρου, Μ Φιλιππάκις.

Ενδοσκοπική παροχέτευσις κακοήθους αποφρακτικού ικτέρου μετά από χολοπεπτική αναστόμωση (ΧΠΑ).

XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1-5 Νοεμβρίου 1992, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 15 (αρ.33).

 1. Α Βεζάκης, Κ Πόταρης, Ν Χαριτόπουλος, Α Πολυδώρου, Β Γολεμάτης.

ERCP και Ενδοσκοπική Σφικτηροτομή (ΕΣΦ) για καλοήθεις παθήσεις του χοληφόρου συστήματος και του παγκρέατος.

XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1-5 Νοεμβρίου 1992, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 15 (αρ.34).

 1. Σ Ρίζος, Π Μπασιούκας, Α Πολυδώρου, Γ Σιάννης, Χ Τσικίνης.

Συνδυασμός λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής και ERCP σε χολολιθίαση και χοληδοχολιθίαση.

XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1-5 Νοεμβρίου 1992, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 16 (αρ.38).

 1. Α Πολυδώρου, Ν Χαριτόπουλος, Κ Πόταρης, Α Βεζάκης, Β Γολεμάτης.

Κακοήθης αποφρακτικός ίκτερος  (ΚΑΙ):Μεταλλικές (Wallstent) ή πλαστικές  10 Fr (τύπου Amsterdam) ενδοπροσθέσεις (ΕΠ) για την ενδοσκοπική παροχέτευση.

XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1-5 Νοεμβρίου 1992, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 22 (αρ.63).

 1. Α Πολυδώρου, Ν Χαριτόπουλος, Α Βεζάκης, Κ Πόταρης, Π Πεβερέτος, Β Γολεμάτης.

Ενδοσκοπική Θεραπεία μετεγχειρητικών εξωτερικών χοληφόρων συριγγίων (ΕΧΣ).

XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1-5 Νοεμβρίου 1992, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 61 (αρ.219).

 1. Ν Γαλανάκης, Ε Γιαμαρέλλου, Α Πολυδώρου, Κ Καποδίστριας, Γ Καρβουτζής.

Τα επίπεδα Πεφλοξασίνης στον ορό και χολή κατά την διάρκεια παλίνδρομης χολαγγειογραφίας (ERCP).

19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4-8 Μαΐου 1993, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αρ. 416.

 1. Σ Ρίζος, Χ Τσικίνης, Σ Αμάρι, Α Πολυδώρου, Γ Λαγογιάννης, Θ Απατσίδης, Γ Λακιώτης.

Ο ρόλος της λαπαροσκόπησης στην ογκολογία.

19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4-8 Μαΐου 1993, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αρ. 132.

 1. Σ Ρίζος, Γ Αλεξίου, Α Πολυδώρου, Μ Λάγιος, Ν Ναούμ, Μ Κουρή, Σ Αμάρι, Α Λιάκος.

Λαπαροσκοπική και ανοικτή σκωληκοειδεκτομή : Συγκριτική μελέτη.

19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4-8 Μαΐου 1993, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αρ.97.

 1. Σ Ρίζος, Α Πολυδώρου, Μ Λάγιος, Ν Ναούμ, Σ Αμάρι, Χ Τσικίνης.

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.  Πρέπει να προηγείται πάντα ERCP;

19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4-8 Μαΐου 1993, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αρ. 491.

 1. Κ Μεγαλοκονόμος, Σ Βολτέας, Π Κωστής, Ο Παπαδόπουλος, Α Πολυδώρου, Γ Δεδεμάδη, Β Νικολής.

Αίτια  και αντιμετώπιση του αποφρακτικού ειλεού.

19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4-8 Μαΐου 1993, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αρ. 498.

 1. Κ Μεγαλοκονόμος, Γ Σκλεπάρης, Α Πολυδώρου, Ν Μπλιούρας, Κ Πόταρης, Ν Μαμουλάκης.

Κήλες : Μορφές και επιπλοκές.

19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4-8 Μαΐου 1993, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων αρ.496.

 1. Δ Μπαμπαλής, Α Βεζάκης, Γ Σκλεπάρης, Α Πολυδώρου, Σ Σμυρνής.

Οξεία κοιλία οφειλομένη σε συστροφή εκτόπου σπληνός.

ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 30.10-03.11.1994, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 39 (αρ.113).

 1. Α Βεζάκης, Δ Μπαμπαλής, Α Πολυδώρου, Κ Μεγαλοκονόμος, Π Πεβερέτος, Β Γολεμάτης.

Μετεγχειρητικά εξωτερικά χοληφόρα συρίγγια.  Διάγνωση και Θεραπεία.

ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 30.10-03.11.1994, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 54 (αρ.172).

 1. Ε Λέανδρος, Γ Μπονάτσος, Α Ρωμάνος, Α Πολυδώρου, Ν Ντουράκης, Β Γολεμάτης.

Χολόρροια μετά λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.

ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 30.10-03.11.1994, ΘΕΣΣΑΛΙΝΙΚΗ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 61 (αρ.201).

 1. Δ Μπαμπαλής, Κ Πόταρης, Α Βεζάκης, Α Πολυδώρου, Σ Σμυρνής, Π Πεβερέτος, Β Γολεμάτης.

Συγκριτική μελέτη ενδοσκοπικής παροχετεύσεως κακοήθους  αποφρακτικού ικτέρου με πλαστικές και μεταλλικές ενδοπροσθέσεις.

ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 30.10-03.11.1994, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 120 (αρ.434).

 1. Π Γιαννόπουλος, Α Πολυδώρου, Α Βεζάκης, Δ Μπαμπαλής, Κ Χαριτόπουλος, Σ Σμυρνής.

Εξωτερίκευση τυφλού τμήματος εντέρου σε χολοπεπτικές αναστομώσεις Roux-Y για μελλοντική ενδοσκοπική προσπέλαση της αναστομώσεως.

ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 30.10-03.11.1994, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 122 (αρ.440).

 1. Γ Μπονάτσος, Ε Λέανδρος, Α Πολυδώρου, Α Ρωμάνος, Κ Μπίρμπας, Ν Ντουράκης.

Χοληδοχολιθίαση και λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.  Η  θέση της ενδοσκοπικής ανάστροφης χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP).

ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 30.10-03.11.1994, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 137 (αρ. 501)

 1. Ο Παπαδόπουλος, Α Πολυδώρου, Δ Ρέππας, Α Βεζάκης, Γ Δεδεμάδη, Κ Μεγαλοκονόμος, Κ Συκιώτης.

Η μετάβαση στη λαπαροσκοπική από την ανοικτή χολοκυστεκτομή.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, 4-6 Μαΐου 1995, ΑΘΗΝΑ.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 72 (Νο 66).

 1. I Παρασκευόπουλος, Γ Παπαδάκης, Α Πολυδώρου, Ο Κωστόπουλος, Κ Χατζόπουλος, Ε Φωτίου, Σ Καλημέρης.

Ο ρόλος της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής χωρίς χολοκυστεκτομή σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με οξεία λιθιασική παγκρεατίτιδα.

ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής

Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 172.

 1. Γ Σκρουμπής, Κ Βαγιανός, Α Πολυδώρου, Ε Τζωρακολευθεράκης, Ι Ανδρουλάκης.

Η σημασία της χολόρροιας ως επιπλοκής συντηρητικών επεμβάσεων για εχινόκοκκο ήπατος.

ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής

Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002.

Τόμος Περιλήψεων, Σελίς 7.

 1. Ν Κρητικός, Κ Βαγιανός, Α Πολυδώρου, Β Πατρίνου, Δ Δουγένης.

Επιτυχής θεραπεία μετεγχειρητικού χολοβρογχικού συριγγίου με καθετήρα συνεχούς ρινοχολικής παροχέτευσης: Περιγραφή μιάς περίπτωσης.

25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

4-8 Μαΐου 1999, ΑΘΗΝΑ.

Αρ. 287

 1. Π Λαμπρέλλη-Καπράλου, Β Κοζώνη, Α Ρωμάνος, Χ Λιάτσος, Α Πολυδώρου, Χ Μαυρογιάννης, Ε Κοτζιά-Θεοδώρου.

Κυτταρολογική διάγνωση σε υλικό από ERCP.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας με Διεθνή Συμμετοχή,

26-28 Μαρτίου 1998, Αθήνα.

Τόμος Περιλήψεων, σελίς 72.

 1. Α Πολυδώρου, Ι Σαρητζόγλου, Μ Θεοδωρακοπούλου, Ε Τζιράκης, Μ Τρέπτοβ, Φ Κωνσταντινίδης, Θ Γκιομίσης, Κ Συκιώτης.

Αντιμετώπιση Εξωτερικών χοληφόρων συριγγίων με ERCP.

XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

Τόμος Περιλήψεων, σελίς 27, (49 Α).

 1. Β Παΐζης, Α Πολυδώρου, Ι Σαρητζόγλου, Μ Θεοδωρακοπούλου, Ε Τζιράκης, Ε Γερογιώργης, Κ Μεγαλοοικονόμος, Θ Γκιομίσης, Κ Συκιώτης.

Αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων του χοληδόχου πόρου.           

XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

Τόμος Περιλήψεων, σελίς 29, (54 Α).

 1. Θ Γκιομίσης, Μ Θεοδωρακοπούλου, Φ Κωνσταντινίδης, Ι Σαρητζόγλου, Α Μπάμπος, Α Πολυδώρου, Κ Συκιώτης.

Οξεία παγκρεατίτιδα και αντιμετώπιση της. Η εμπειρία της δεκαετίας.

XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

Τόμος Περιλήψεων, σελίς 34, (63 Α).

 1. Θ Γκιομίσης, Μ Θεοδωρακοπούλου, Ι Σαρητζόγλου, Μ Τρέπτοβ, Ε Τζιράκης, Α Πολυδώρου, Κ Συκιώτης.

Απόφραξη δωδεκαδακτύλου από οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα μετά από τροχαίο ατύχημα. Παρουσίαση περιστατικού.

XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

Τόμος Περιλήψεων, σελίς 49, (94 Ρ).

 1. Κ Μεγαλοοικονόμος, Ν Σπεντζούρης, Α Βιδενμάγερ, Ν Μπλιούρας, Α Πολυδώρου, Π Κωστής, Θ Γκιομίσης, Κ Συκιώτης.

Συσχέτιση θέσης ανάπτυξης καρκίνου παχέος εντέρου και εμφάνισης μηχανικού ειλεού.

XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

Τόμος Περιλήψεων, σελίς 133, (262 Ρ).

 1. Σ Ρίζος, Χ Τριαντάφυλλος, Α Πολυδώρου, Π Μπασιούκας, Μ Λάγιος, Ν Ναούμ, Σ Αμάρι, Μ Κουρή.

Συνδυασμός λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής και ERCP στην θεραπεία της χολολιθίασης και χοληδοχολιθίασης.

Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 1993, ΑΘΗΝΑ.

 1. Σ Ρίζος, Π Μπασιούκας, Α Πολυδώρου, Χ Τριαντάφυλλος, Γ Σιάννης, Χ Τσικίνης, Σ Αμάρι.

Σύγχρονη συνδιασμένη θεραπεία χολολιθίασης και χοληδοχολιθίασης με ERCP και λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.

1ο Παγκύπριο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, Μάϊος 1992, ΚΥΠΡΟΣ

 1. Δ Κατσαρέλιας, Α Τσαρουχά, Ε Παυλάκης, Ν Καρακώστας, Λ Πιστιόλη, Η Μαλλάς, Α Πολυδώρου

Διαγαστρική Ενδοσκοπική Χειρουργική. Πειραματική Μελέτη.

Β’ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 9-12 Μαρτίου2006, Αθήνα.
Τόμος περιλήψεων, ΕAα16, σελ 51.

 

 1. Π Μανιάτη, Μ Σκλάβος, Π Νικολαΐδης, Γ Πετούσης, Σ Κωστελέτος, Α Πουπάλου, Γ Αναγιωτός, Δ Βελεγράκης, Α Πολυδώρου, Ε Ανδρουλακάκης.

Κάκωση εξωηπατικών χοληφόρων.

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, αρ ανακ 98.

16-18 Σεπτεμβρίου 2005, Σαντορίνη

 1. Ι Καλαϊτζής, Α Βεζάκης, Π Μπασιούκας, Α Πολυδώρου, Σ Ρίζος.

Πολυπαραγοντική ανάλυση παραγόντων κινδύνου για μετά ERCP παγκρεατίτιδα.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

15-18 Οκτωβρίου 2009, Χαλκιδική

Τόμος Περιλήψεων, σελ. 20, Ο42

 1. Π Μπασιούκας, Ο Ζαρκωτού, Ι Καλαϊτζής, Α Βεζάκης, Α Πολυδώρου, Κ

Διγαλάκη, Σ Ρίζος.

Ανάλυση μικροβιακής χλωρίδας ενδοπροθέσεων χοληφόρων.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

15-18 Οκτωβρίου 2009, Χαλκιδική

Τόμος Περιλήψεων, σελ. 63, Ρ159

 1. Α Καρακατσάνης, Α Βεζάκης, Κ Καραπάνος , Β Ψυχογιού, Κ Νάστος, Μ Δέρπαπας, Γ Φραγκουλίδης, Α Πολυδώρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Β Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής

21-24 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα

Βιβλίο Περιλήψεων ΕΑ 198

 1. Α Βεζάκης, Κ Νάστος, Β Ψυχογιού, Α Καρακατσάνης, Μ Τασουλής, Δ Δελαπόρτας, Γ Φραγκουλίδης, Α Πολυδώρου.

AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ERCP.

Β Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής

21-24 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα

Βιβλίο Περιλήψεων ΕΑ 271

 1. Ι Καλαϊτζής, Ε Αναγνωστοπούλου, Σ Βερώνη, Κ Τερζοπούλου, Α Βεζάκης, Α Πολυδώρου, Σ Ρίζος, Ρ Ράμμου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑΣ Ρ53 ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ.

Α΄ Χειρουργική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο, Πειραιάς, Κυτταρολογικό Τμήμα «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο, Πειραιάς, Β Χειρουργική Κλινική Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, 27-29 Μαίου 2011, Αθήνα.

 1. Ι Καλαϊτζής, Ε Αναγνωστοπούλου, Σ Βερώνη, Κ Τερζοπούλου, Α Βεζάκης, Α Πολυδώρου, Σ Ρίζος, Ρ Ράμμου.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗ.

Α΄ Χειρουργική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο, Πειραιάς, Κυτταρολογικό Τμήμα «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο, Πειραιάς, Β Χειρουργική Κλινική Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, 27-29 Μαίου 2011, Αθήνα.

 1. Σ Μπασιούκας, Δ Κυπραίος, Α Μαλαχιάς, Μ Νικάκη, Α Βεζάκης, Α Πολυδώρου, Δ Ξυνόπουλος.

Ο ρόλος της ενδοαυλικής λιθοτριψίας στην αντιμετώπιση της χοληδοχολιθίασης.

Γαστρεντερολογική Κλινική, Τμήμα Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Ογκολογικό Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας» Αθήνα.

Β’ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα.

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 5-7 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα.

Βιβλίο Περιλήψεων Ρ 98.

 1. Α Καρακατσάνης, Α Βεζάκης, Β Ψυχογιού, Δ Δελλαπόρτας, Α Πολυδώρου, Ε Καρβούνη, Δ Βώρος.

Αποφρακτικός Ικτερος από μεταστατικό νεόπλασμα στο φύμα του Vater.

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής

24-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

 1. Ν Κοντοράβδης, Θ Θεοδοσόπουλος, Α Βεζάκης, Κ Μπίρμπας, Α Πολυδώρου, Γ Πολυμενέας.

Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στις βασικές λαπαροσκοπικές τεχνικές.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής χειρουργικής, Ιωάννινα, 19-22 Μαϊου 2005

Τόμος Περιλήψεων, σελίδα 78 (ΕΑ 98)

 1. Π Μαυριγιαννάκη, Ε Σπανίδου-Καρβούνη, Α Κόνδη-Παφίτη, Α Βεζάκης, Α Πολυδώρου

Μεταστατικό διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα του νεφρού στο φύμα του Vater 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας

Αθήνα, 22-25 Απριλίου 2010

Τελικό πρόγραμμα ΑΑ025

 1. Βεζάκης Α, Πολυδώρου Α, Ψυχογιού Β, Καρακατσάνης Α, Καρακώστας Ν, Φραγκουλίδης Γ, Βώρος Δ.

Αποτελέσματα ενδοσκοπικής παροχέτευσης περιπαγκρεατικών συλλογών.

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Βιβλίο Περιλήψεων ΕΑ 377

24-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

 

 

 

 

Παρουσιάσεις Video

ΑΑ Πολυδώρου, Α Ρωμάνος, Σ Παπαϊωάννου, ΝΚ Χαριτόπουλος, ΒΧ Γολεμάτης.

Ενδοσκοπική Σφικτηροτομή και αφαίρεση λίθων από τον χοληδόχο πόρο ασθενών με χοληδοχολιθίαση.

XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο, 10-14 Νοεμβρίου 1990, ΑΘΗΝΑ.

 1. ΑΑ Πολυδώρου, Ι Σαρητζόγλου, Α Βεζάκης, Δ Μπαμπαλής, Κ Συκιώτης, Π Πεβερέτος, Β Γολεμάτης.

Τεχνική της ενδοσκοπικής σφικτηροτομής με την χρήση ειδικού σφικτηροτόμου (Needle-Knife) σε ασθενείς που αποτυγχάνει η διασωλήνωση του χοληδόχου πόρου και η συμβατική ενδοσκοπική σφικτηροτομή.

         ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 3-7 Νοεμβρίου 1996, ΑΘΗΝΑ.

         Ελληνική Χειρουργική, 1996;6:165 (V01).

 1. Δ Κατσαρέλιας, Ν Καρακώστας, Γ Δεδεμάδη, Ε Παυλάκης, Λ Πιστιόλη, Α Πολυδώρου.

         Διαγαστρική Ενδοσκοπική Χειρουργική (NOTES). Πειραματική Μελέτη.

         7η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (V5)

         6-8 Νοεμβρίου 2009, ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

         Συνοπτική παρουσίαση Ελληνικών Δημοσιεύσεων

 

Κεφάλαια σε βιβλία

5

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

10

Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια συγγραμμάτων και πρακτικά συνεδρίων

20

Δημοσιεύσεις ανακοινώσεων σε περιοδικά

38

Δημοσιεύσεις ανακοινώσεων σε τόμους περιλήψεων συνεδρίων

78