ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107
Αθήνα, Τ.Κ 11521
τηλ. 210 6461507

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Δευτέρα & Πέμπτη
19:00 - 23:00

Search
Close this search box.

Κλινική Εμπειρία

Περιεχόμενα

Κλινικό και Εργαστηριακό Έργο

  • Ως ειδικευόμενος βοηθός στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ. Β Γολεμάτη συμμετείχα στο κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της κλινικής. Στην διάρκεια των 2 τελευταίων ετών της ειδικότητος εκπαιδεύτηκα στην διαγνωστική ενδοσκόπηση του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού με εκτέλεση μεγάλου αριθμού ενδοσκοπήσεων υπό την καθοδήγηση του επίκουρου καθηγητή Χειρουργικής κ. Ν Χαριτόπουλου, ο οποίος ήταν ο Διευθυντής του τμήματος. Στο τμήμα αυτό της Ενδοσκοπικής Χειρουργικής που ανήκει στον Χειρουργικό Τομέα του νοσοκομείου εκτελούνται 900-1000 ενδοσκοπήσεις ανά έτος. Kύριος ερευνητικός στόχος κατά την διάρκεια της ειδικότητος στην γενική χειρουργική ήταν η μελέτη της πιθανής αιτιολογικής σχέσεως των παλινδρομούντων παγκρεατικών ενζύμων στην χολή και της λιθιάσεως της χοληδόχου κύστεως. Αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν η εκπόνησις της διδακτορικής διατριβής.
 
 
  • Εργαζόμενος στην  Χειρουργική  Κλινική και το Γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου Τhe Middlesex Hospital του Λονδίνου, υπό την διεύθυνση των κκ RCG Russell, PR Salmon και ARW Hatfield, συμμετείχα τόσο στο κλινικό όσο και στο ερευνητικό έργο των κλινικών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Χειρουργική Χοληφόρων και Παγκρέατος. Στην κλινική αυτή εκτελούνται κατ’ έτος μεγάλος αριθμός επεμβάσεων στα χοληφόρα, που αφορούν κυρίως επανεπεμβάσεις. Οι επεμβάσεις στο πάγκρεας αφορούσαν την χειρουργική θεραπεία της χρονίας παγκρεατίτιδας και την παρηγορητική ή ριζική χειρουργική θεραπεία  του καρκίνου του παγκρέατος (παροχετευτικές επεμβάσεις ή παγκρεατεκτομές). Επί πλέον εκπαιδεύτηκα με την διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ERCP και των συνδεομένων με αυτή τεχνικών (Ενδοσκοπική Σφικτηροτομή, αφαίρεσις λίθων χοληδόχου πόρου, διάφορες μορφές λιθοτριψίας, τοποθέτησις ενδοπροσθέσεων για παροχέτευση κακοήθους αποφρακτικού ικτέρου, τεχνικές διαδερμικής διηπατικής παροχέτευσης του χοληφόρου δένδρου, ενδοσκοπική υπερηχογραφία, χολαγγειοσκόπηση, παγκρεατοσκόπηση, κλπ). Μετά την βασική εκπαίδευση στην ERCP εξετέλεσα ικανό αριθμό θεραπευτικών ενδοσκοπικών επεμβάσεων. Συνέβαλα στην ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή διαφόρων νέων μεθόδων της θεραπευτικής ενδοσκόπησης, όπως η χρήσις των μεταλλικών ενδοπροσθέσεων στο χοληδόχο πόρο και η αξιολόγηση και ανάπτυξη των πρωτοτύπων ενδοσκοπίων για την εφαρμογή της ενδοσκοπικής υπερηχοτομογραφίας. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ στην χρήση των ακτίνων LASER στην θεραπεία των νόσων του πεπτικού συστήματος υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. SG Bown στο νοσοκομείο University College Hospital. Μετά την βασική εκπαίδευση στην χρήση των ακτίνων LASER εξετέλεσα ικανό αριθμό επεμβάσεων σε ασθενείς του νοσοκομείου. Άλλος τομέας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης της λοίμωξης του ανωτέρου πεπτικού από το μικρόβιο HelicobacterPylori με το πεπτικό έλκος και τον καρκίνο στομάχου και επί πλέον η ανάπτυξη μεθόδων καλλιέργειας του μικροβίου, μεθόδων ανίχνευσης και μεθόδων αποτελεσματικής θεραπείας.
 
 
  • Στην Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου του Leeds, υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ. D Johnston, εργάσθηκα για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Το κλινικό ενδιαφέρον μου εστιάστηκε στην χειρουργική του πεπτικού συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην χειρουργική του στομάχου, παχέος εντέρου, χοληφόρων και παγκρέατος. Στην κλινική αυτή εκτελείται κατ’ έτος μεγάλος αριθμός επεμβάσεων στο στόμαχο (κυρίως επενεγχειρήσεις, υπερεκλεκτική βαγοτομή, γαστρεκτομές για καρκίνο στομάχου), στο παχύ έντερο (ολικές κολεκτομές και σχηματισμός τεχνητής ληκύθου από έλικες λεπτού εντέρου για φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου) και στα χοληφόρα ή το πάγκρεας για την αντιμετώπιση καλοήθων ή κακοήθων νόσων των οργάνων αυτών (παρακαμπτήριες επεμβάσεις ή παγκρεατεκτομές).  Συμμετείχα σε μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων. Κατά το ίδιο διάστημα και με την στενή συνεργασία του Mr MJ McMahon συνετέλεσα σημαντικά στην καλύτερη οργάνωση του ενδοσκοπικού τμήματος της κλινικής, με κύρια υπευθυνότητα στην θεραπευτική ενδοσκόπηση των χοληφόρων και του παγκρέατος. Εξετέλεσα ικανό αριθμό διαγνωστικών ERCP και θεραπευτικών ενδοσκοπικών επεμβάσεων στα χοληφόρα και στο πάγκρεας.
 
 
  • Στην Χειρουργική  Κλινική του Ιπποκράτειου που υπηρέτησα ως Επιμελητής Β’ και Α’ ΕΣΥ, είχα πλήρη υπευθυνότητα τμήματος καθώς και εφημεριών. Διενήργησα μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων, τακτικών και επειγόντων, που καλύπτουν όλο το φάσμα της γενικής χειρουργικής. Ο αριθμός των επεμβάσεων που εκτελούνται ετησίως στην κλινική ανέρχεται σε 800-900. Πέραν τούτου ήμουν αποκλειστικά υπεύθυνος του Τμήματος της Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, καλύπτοντας τις ανάγκες της κλινικής, των άλλων κλινικών του νοσοκομείου, άλλων νοσοκομείων της Αθήνας αλλά και πολλών επαρχιακών νοσοκομείων, τα οποία παραπέμπουν ασθενείς για ERCP και θεραπευτικές ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα χοληφόρα και στο πάγκρεας. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του τμήματος αυτού εφαρμόσθηκαν πολλές ενδοσκοπικές τεχνικές για πρώτη φορά στην Ελλάδα (χρήσις μεταλλικών ενδοπροσθέσεων για κακοήθεις στενώσεις του χοληδόχου πόρου, Needle-Knife ενδοσκοπική σφικτηροτομή, κλπ). Ο αριθμός των θεραπευτικών ενδοσκοπικών επεμβάσεων που εκτελούντο κατ’ έτος ανήρχετο σε 500-600. Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας με την Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική εκπαιδεύτηκα σε Λαπαροσκοπικές Χειρουργικές Επεμβάσεις. Ταυτόχρονα παρακολούθησα διεθνή και ελληνικά σεμινάρια για την Λαπαροσκοπική Χειρουργική. Από το 1993 έως σήμερα έχω εκτελέσει μεγάλο αριθμό λαπαροσκοπικών επεμβάσεων (χολοκυστεκτομές, κολεκτομές, Nissen, σκωληκοειδεκτομές, ωοθηκεκτομές, διαγνωστικές λαπαροσκοπήσεις). Σε συνεργασία με την Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική έχουν αντιμετωπισθεί από κοινού ασθενείς με λιθίαση του χοληδόχου πόρου και της χοληδόχου κύστεως με συνδυασμένη Ενδοσκοπική και Λαπαροσκοπική Μέθοδο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα επικεντρώθηκε το ερευνητικό μου ενδιαφέρον στην μελέτη της φαρμακοκινητικής των αντιβιοτικών στην χολή ικτερικών ασθενών, στην βακτηριολογική μελέτη της χολής ασθενών με πυώδη χολαγγεΐτιδα, στην σύγκριση της συνδυασμένης ενδοσκοπικής και λαπαροσκοπικής θεραπείας ασθενών με λιθίαση της χοληδόχου κύστεως και του χοληδόχου πόρου σε σχέση με την παραδοσιακή χειρουργική θεραπεία. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητος του ενδοσκοπικού τμήματος της κλινικής εκπαιδεύτηκαν ειδικευόμενοι ιατροί της κλινικής και ειδικευμένοι ιατροί άλλων νοσοκομείων στην επεμβατική ενδοσκόπηση των χοληφόρων και του παγκρέατος.

 

  • Κατά την διάρκεια της θητείας στην Β΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο έχω πλήρη διδακτικά, κλινικά και ερευνητικά καθήκοντα που ανατίθενται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ. Επί πλέον είμαι υπεύθυνος για την λειτουργία του Ενδοσκοπικού Τμήματος της κλινικής. Στο τμήμα αυτό εκτελούνται όλες οι σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπικές πράξεις που αφορούν ένα γαστρεντερολογικό τμήμα. Λόγω της αξιόλογης δραστηριότητας του τμήματος και των πολλών δυνατοτήτων του, αποτελεί κέντρο αναφοράς, με αποτέλεσμα να παραπέμπονται ασθενείς από πολλά νοσοκομεία της Αθήνας, του Πειραιά αλλά και πολλών επαρχιακών πόλεων που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εκεί και αφορούν κυρίως προβλήματα των χοληφόρων και του παγκρέατος. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν παραπεμφθεί περισσότεροι από 500 ασθενείς με διαφόρου βαθμού και τύπου ιατρογενείς κακώσεις των χοληφόρων για διάγνωση και ενδοσκοπική ή χειρουργική θεραπεία. Αυτό κατατάσσει την ενδοσκοπική μονάδα στο μεγαλύτερο κέντρο αναφοράς στην χώρα. Κάθε χρόνο εκτελούνται 500-600 ενδοσκοπικές θεραπευτικές επεμβάσεις. Eχουν εφαρμοσθεί νέες ενδοσκοπικές τεχνικές αντιμετώπισης της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η μέθοδος EsophyX εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο ενδοσκοπικό τμήμα του Αρεταίεου Νοσοκομείου. Επίσης έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διαδερμική τοποθέτηση αυτοδιατεινόμενης βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης για την θεραπεία στενώσεως χολοπεπτικής αναστόμωσης. Στο τμήμα είναι διαθέσιμη και εφαρμόζεται η ενδοσκοπική κάψουλα για τον έλεγχο του λεπτού εντέρου εξυπηρετώντας ασθενείς του νοσοκομείου αλλά και ασθενείς άλλων νοσοκομείων ή εξωτερικούς ασθενείς. Σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, το τμήμα Ηλεκτρονικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας έχει αναπτυχθεί λογισμικό το οποίο μειώνει τον χρόνο ανάγνωσης της ενδοσκοπικής κάψουλας από 2 ώρες σε 15-20 λεπτά. Εφαρμόζεται στο τμήμα η φωτοδυναμική θεραπεία για την αντιμετώπιση νεοπλασιών του οισοφάγου και των χοληφόρων. Ερευνήθηκαν και βελτιώθηκαν οι μέθοδοι χορήγησης καταστολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε Ενδοσκοπικές Επεμβάσεις καθώς και η συστηματική παρακολούθηση των ασθενών διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.